πλ Γρανικού (1)Συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης της Πλατείας Γρανικού, που αποτελεί μέρος του έργου ανάπλασης της περιοχής της πλατείας και της οδού 18ης Οκτωβρίου.
Εκτεταμένες είναι οι παρεμβάσεις για το πρόβλημα της συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή της πλατείας, με συλλέκτες και αγωγούς μεγάλης διατομής, που επιλύουν οριστικά το πρόβλημα της συγκέντρωσης νερών στους δρόμους γύρω από την πλατεία.
Επίσης, σε ότι αφορά στην πλατεία θα υπερυψωθεί και θα διαμορφωθεί παιδική χαρά, η οποία θα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας με σύγχρονα παιχνίδια για τα παιδιά, ενώ θα διαμορφωθούν καθιστικά και ελεύθεροι χώροι για τους μεγάλους.
Τέλος, νέες φυτεύσεις θα εμπλουτίσουν το πράσινο της πλατείας και της γύρω περιοχής, ολοκληρώνοντας την εικόνα μίας σύγχρονης και λειτουργικής πλατείας.

πλ Γρανικού (2)