ΕΔΕΣας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 20.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Διορισμός υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2014.
2. Επιβολή δικαιώματος βοσκής οικον. έτους 2014, για τη Δ.Ε. Έδεσσας.
3. Επιβολή δικαιώματος βοσκής οικον. έτους 2014, για τη Δ.Ε. Βεγορίτιδας.
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.