δσΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 11Ιουνίου 2014 κι ώρα12:30, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοΐδη Δημάρχου Σκύδρας με τα εξής τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1)Έγκριση πρακτικών για την «Προμήθεια βαννών, ταφ. ακραίων, γωνιών, παροχών».
2)Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών ηλεκτροφωτισμού».
3)Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης κι αναθεώρησης οικισμών τ. Δ. Μενηίδας».
4)Ρύθμιση οφειλών ληξιπρόθεσμων δημοτικών τελών σύμφωνα με το Ν.4257/14.