Με επιστολή του Δημάρχου Έδεσσας προς τον Πρωθυπουργό ο Δήμος Έδεσσας ζητάει να περιέλθουν οι ΥΗΣ Άγρα και Εδεσσαίου στο Δήμο Έδεσσας.
Με τον τρόπο αυτό αφενός θα διασφαλιστούν το τουριστικό προϊόν και οι δυνατότητες άρδευσης της περιοχής και αφετέρου τα έσοδα από την παραγωγή ρεύματος θα χρησιμοποιηθούν για τους αναπτυξιακούς σκοπούς της περιοχής.

ΓΙΑΝΝΟΥ Δ

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης,
η αναμενόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου με τίτλο «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας» έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στην πόλη της Έδεσσας και την ευρύτερη περιοχή λόγω της ένταξης στο σχεδιασμό των ΥΗΣ Άγρα και Εδεσσαίου.
Τα νερά που διατρέχουν όλη την πόλη και καταλήγουν στους Καταρράκτες αποτελούν το κυριότερο χαρακτηριστικό της πόλης, ενώ οι Καταρράκτες της Έδεσσας είναι οι μοναδικοί στην Ευρώπη που βρίσκονται εντός αστικού περιβάλλοντος.
Ο φόβος όλων μας αφορά τη διαχείριση των νερών, καθώς είναι γνωστό ότι εάν καταστεί υπεύθυνος για τη διαχείρισή τους ο ιδιώτης που θα αναλάβει τη «μικρή ΔΕΗ» θα φροντίσει να υπάρχει έντονη ροή υδάτων τις ημέρες και ώρες που απαιτείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και όχι για παράδειγμα τα Σαββατοκύριακα που οι Καταρράκτες είναι πόλος έλξης για τους επισκέπτες.
Αυτό θα αποτελέσει τεράστιο πλήγμα για την Έδεσσα, της οποίας το τουριστικό προϊόν επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας της περιοχής.
Επιπλέον, τα νερά του Εδεσσαίου ποταμού, από τα οποία παράγεται η ενέργεια στους ΥΗΣ Άγρα και Εδεσσαίου, είναι αυτά που αρδεύουν τον εύφορο κάμπο της περιοχής. Εάν υπάρξει διαχείριση σύμφωνα μόνο με τις ανάγκες παραγωγής ενέργειας και οι αγρότες δεν μπορούν να ποτίσουν τα χωράφια τους η περιοχή θα πέσει σε οικονομικό μαρασμό.
Όπως γίνεται φανερό η διαχείριση των υδάτων διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην οικονομική ζωή της πόλης και από αυτή εξαρτάται το σύνολο σχεδόν της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε οι ΥΗΣ Άγρα και Εδεσσαίου και η διαχείριση των υδάτων του Εδεσσαίου ποταμού να περιέλθουν στο Δήμο Έδεσσας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τους αναπτυξιακούς σκοπούς της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 

Δημήτριος Γιάννου