αρχαιολογικες εργασίες ΜΑ (1)

Με εντατικούς ρυθμούς πραγματοποιούνται οι εργασίες διάσωσης και ανάδειξης των στοιχείων του παλιού τεμένους, στη θέση του οποίου αναπτύχθηκε το σημερινό κτήριο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
αρχαιολογικες εργασίες ΜΑΜετά την αφαίρεση των επιφανειακών επιχρισμάτων οι συντηρητές της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων προσπαθούν να διασώσουν και να αναδείξουν το διάκοσμο του κτηρίου όπως ήταν στην αρχική του μορφή, ο οποίος θα στερεωθεί και θα τονιστεί σε όλη του την έκταση για να πραγματοποιηθούν στη συνέχεια οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης των αρχιτεκτονικών στοιχείων, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί το σύνολο των χαρακτηριστικών του κτηρίου.
Στόχος του Δήμου Έδεσσας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων, που εκτελεί το έργο ανάδειξης των στοιχείων του παλιού τεμένους στη θέση του οποίου βρίσκεται το σημερινό κτήριο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι να ολοκληρωθούν γρήγορα οι εργασίες προκειμένου ο Δήμος Έδεσσας να μπορέσει να τροποποιήσει άμεσα τις μελέτες σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του έργου και να ολοκληρωθεί το ιδιαίτερα σημαντικό έργο της ανακαίνισης του χώρου πολιτισμού του Μεγάλου Αλεξάνδρου.