Μεγάλη αναστάτωση υπάρχει σε όλους τους Δήμους της χώρας σχετικά με το θέμα της πιστοποίησης των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα καινούργια πρότυπα και την υποχρέωση σφράγισης όλων των παιδικών χαρών που δεν είναι πιστοποιημένες.

plateia-mikra-asia
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών από τη μία υποχρεώνει τους Δήμους να ακολουθήσουν τις ιδιαίτερα απαιτητικές προδιαγραφές για τις παιδικές χαρές, ενώ από την άλλη αγνοεί ότι οι οικονομικοί πόροι της Αυτοδιοίκησης έχουν μειωθεί κατά 60% και πλέον, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει ουσιαστική αδυναμία αναμόρφωσης των υφιστάμενων παιδικών χαρών.
Ο Δήμος Έδεσσας συμμετέχει στη συλλογική προσπάθεια της ΚΕΔΕ για διεκδίκηση πιο ευέλικτου θεσμικού πλαισίου και οικονομικών πόρων για τη βελτίωση των παιδικών χαρών, προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στο κοινωνικό σύνολο. Στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων και ασφαλέστερων παιδικών χαρών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και των γονέων.