Η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη «μικρή ΔΕΗ» δεν σημαίνει το τέλος της διεκδίκησης για να μην περάσουν οι ΥΗΣ και η διαχείριση των νερών σε ιδιωτικά χέρια και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Έδεσσας.
Μετά την αλληλογραφία με την οποία εκφράστηκε η έντονη ανησυχία της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας της Έδεσσας για το θέμα της διαχείρισης των νερών του Εδεσσαίου ποταμού και ζητήθηκαν διασφαλίσεις για τη συνέχιση του συνολικού αναπτυξιακού ρόλου του ποταμού στην αγροτική ανάπτυξη και τον τουρισμό, ο Δήμαρχος Έδεσσας ενημερώνει την Κυβέρνηση ότι ο Δήμος θα προβεί στη διεκδίκηση της αποκλειστικής διαχείρισης των νερών του ποταμού και τη λειτουργία των ΥΗΣ Άγρα και Εδεσσαίου.
Είναι σαφές ότι η σύμβαση του 1955 μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από το Δήμο Έδεσσας, καθώς εκλείπει ο λόγος του δημόσιου συμφέροντος. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Έδεσσας θα ασκήσει κάθε δικαίωμά του στη διαχείριση του πλούτου της περιοχής.

 

Θέμα: Διεκδίκηση διαχείρισης υδάτων και ΥΗΣ Άγρα και Εδεσσαίου

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 19867/01-07-2014 έγγραφό μας

Dimitris Giannouv1Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
τόσο κατά τη διάρκεια της μεταξύ μας συνάντησης όσο και με το παραπάνω σχετικό είχαμε εκφράσει την έντονη ανησυχία μας σχετικά με τη διαχείριση των νερών του Εδεσσαίου ποταμού, που σχετίζεται με τις πρόσφατες εξελίξεις περί δημιουργίας και πώλησης της «μικρής ΔΕΗ».
Όπως είναι φυσικό η τοπική κοινωνία της Έδεσσας δεν μπορεί να δεχθεί τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού από οποιονδήποτε ιδιώτη και με αποκλειστικό γνώμονα την παραγωγή ενέργειας, γεγονός που θα υποβαθμίσει και θα δυναμιτίσει το συνολικό αναπτυξιακό ρόλο του ποταμού στην περιοχή.
Παρά τη δέσμευση ότι θα υπάρξει άμεσα πρόβλεψη για τη διαχείριση των υδάτων δεν έχουμε λάβει καμία τέτοια ενημέρωση και για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο να προβούμε στη νομική διεκδίκηση της διαχείρισης των υδάτων αποκλειστικά από το Δήμο Έδεσσας, καθώς με την ιδιωτικοποίηση των ΥΗΣ Άγρα και Εδεσσαίου παύει να υπάρχει το δημόσιο συμφέρον από την εκμετάλλευση του εθνικού πλούτου και μετατρέπεται σε ιδιωτικό.
Για τους λόγους αυτούς θα διεκδικήσουμε τη λειτουργία των ΥΗΣ προς όφελος των κατοίκων του Δήμου Έδεσσας και την αποκλειστική διαχείριση των υδάτων του ποταμού από το Δήμο Έδεσσας.
Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 

Δημήτριος Γιάννου