Από το ΚΑΠΗ Έδεσσας ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα εκδρομών για θαλασσινά μπάνια για το μήνα Αύγουστο είναι το εξής:

bΝεα-Ποτιδαια2

-Ποτίδαια Χαλκιδικής Παρασκευή, 8 Αυγούστου
-Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης Τετάρτη, 20 Αυγούστου