ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΑΙΔ ΣΤΑΤο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλμωπίας, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης (ΚΕΚΠ-Α) ανακοινώνει ότι, οι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλμωπίας:
1. Α΄ Αριδαίας Κωδικός Δομής : 21521
2. Β΄ Αριδαίας Κωδικός Δομής : 21526
3. Ίδας Κωδικός Δομής : 21497
4. Λουτρακίου Κωδικός Δομής: 21518
5. Σωσάνδρας Κωδικός Δομής: 38486
6. Προμάχων Κωδικός Δομής: 21506
7. Ξιφιανής Κωδικός Δομής: 21510
επιλέχθηκαν στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
Οι μητέρες των νηπίων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην παραπάνω δράση, μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες, έντυπα αιτήσεων και υποστήριξη για τη συμπλήρωσή τους, στα γραφεία των παιδικών Σταθμών Δήμου Αλμωπίας, από τις 25-07-2014 έως και τις 31-07-2014 και ώρες: 08.00΄π.μ. έως τη 12.00΄μ και 01.00΄μ.μ. μέχρι 03.00΄μ.μ.
Κατευθύνσεις σχετικά με την υποβολή των Αιτήσεων, έντυπα Αιτήσεων, Δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες για την ένταξή τους στην παραπάνω δράση στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr και www.eetaa.1.gr/index1.html)
Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα μπορεί να υποβάλλεται το χρονικό διάστημα από τις 25/07/2014 έως τις 04/08/2014 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (COURIER) σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο Γραφείο της Ε.Ε.Τ.Α.Α Κεντρ. Μακεδονίας Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος -54626,Θεσσαλονικη.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 04/08/2014 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).
Όσες μητέρες επιλεγούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς.
Από την παραπάνω δράση εξαιρούνται, οι μητέρες τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού).

Για το ΚΕ.Κ.Π.Α
Ο Αντιπρόεδρος

Σπρίτος Χρήστος