Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα, Πέμπτη πρωί τον κατάλογο των μελών των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Παρακάτω θα βρείτε την πλήρη λίστα των (μόνιμων και αναπληρωματικών) ελλήνων και κυπρίων ευρωβουλευτών, στην οποία αναφέρεται/αναφέρονται και η/οι επιτροπή/επιτροπές της οποίας είναι (μόνιμο ή αναπληρωματικό μέλος) ο καθένας εξ αυτών.

ευρω
Έλληνες ευρωβουλευτές και αντίστοιχες επιτροπές – μόνιμα μέλη

Ανδρουλάκης Νίκος (Σοσιαλιστές): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET)
Βόζεμπεργκ Ελισσάβετ (ΕΛΚ): Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων (FEMM) και Μεταφορές και Τουρισμός (TRAN)
Γλέζος Εμμανουήλ (Ευρ. Εν. Αρ.): Πολιτισμός και Παιδεία (CULT)
Γραμματικάκης Γιώργος (Σοσιαλιστές): Πολιτισμός και Παιδεία (CULT)
Επιτήδειος Γεώργιος (Μη εγγεγραμμένοι): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET)
Ζαγοράκης Θεόδωρος (ΕΛΚ): Πολιτισμός και Παιδεία (CULT)
Ζαριανόπουλος Σωτήριος (Μη εγγεγραμμένοι): Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (ECON)
Καϊλή Εύα (Σοσιαλιστές): Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (ITRE)
Κατρούγκαλος Γεώργιος (Ευρ. Εν. Αρ.): Συνταγματικές Υποθέσεις (AFCO) και Μεταφορές και Τουρισμός (TRAN)
Κεφαλογιάννης Μανώλης (ΕΛΚ): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET) και Ασφάλεια και Άμυνα (SEDE)
Κούνεβα Κωνσταντίνα (Ευρ. Εν. Αρ.): Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (EMPL)
Κύρκος Μιλτιάδης (Σοσιαλιστές): Μεταφορές και Τουρισμός (TRAN)
Κύρτσος Γεώργιος (ΕΛΚ): Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (ECON)
Μαριάς Νότης (ECR): Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (ECON) και Αναφορές (PETI)
Παπαδάκης Κωνσταντίνος (Μη εγγεγραμμένοι): Περιφερειακή Ανάπτυξη (REGI)
Παπαδημούλης Δημήτριος (Ευρ. Εν. Αρ.): Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (ECON)
Σακοράφα Σοφία (Ευρ. Εν. Αρ.): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET) και Αναφορές (PETI)
Σπυράκη Μαρία (ΕΛΚ): Περιφερειακή Ανάπτυξη (REGI)
Συναδινός Ελευθέριος (Μη εγγεγραμμένοι): Προϋπολογισμοί (BUDG)
Φουντούλης Λάμπρος (Μη εγγεγραμμένοι): Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (EMPL)
Χρυσόγονος Κώστας (Ευρ. Εν. Αρ.): Ανάπτυξη (DEVE) και Νομικά Θέματα (JURI)

 

 
Κύπριοι ευρωβουλευτές και αντίστοιχες επιτροπές – μόνιμα μέλη

Θεοχάρους Ελένη (ΕΛΚ): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET) και Αναφορές (PETI)
Μαυρίδης Κώστας (Σοσιαλιστές): Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (ECON)
Παπαδάκης Δημήτρης (Σοσιαλιστές): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET)
Στυλιανίδης Χρήστος (ΕΛΚ): Προϋπολογισμοί (BUDG)
Συλικιώτης Νεοκλής (Ευρ. Εν. Αρ.): Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (ITRE)
Χατζηγεωργίου Τάκης (Ευρ. Εν. Αρ.): Αναφορές (PETI)

Έλληνες ευρωβουλευτές και αντίστοιχες επιτροπές – αναπληρωματικά μέλη

Βόζεμπεργκ Ελισσάβετ (ΕΛΚ): Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις (LIBE)
Γλέζος Εμμανουήλ (Ευρ. Εν. Αρ.): Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου (AGRI)
Επιτήδειος Γεώργιος (Μη εγγεγραμμένοι): Διεθνές Εμπόριο (INTA)
Ζαγοράκης Θεόδωρος (ΕΛΚ): Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών (IMCO)
Ζαριανόπουλος Σωτήριος (Μη εγγεγραμμένοι): Αναφορές (PETI)
Κατρούγκαλος Γεώργιος (Ευρ. Εν. Αρ.): Διεθνές Εμπόριο (INTA)
Κεφαλογιάννης Μανώλης (ΕΛΚ): Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου (AGRI)
Κούνεβα Κωνσταντίνα (Ευρ. Εν. Αρ.): Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων (FEMM) και Αναφορές (PETI)
Κύρτσος Γεώργιος (ΕΛΚ): Προϋπολογισμοί (BUDG)
Μαριάς Νότης (ΕΣΜ): Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (ITRE)
Παπαδάκης Κωνσταντίνος (Μη εγγεγραμμένοι): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET)
Παπαδημούλης Δημήτριος (Ευρ. Εν. Αρ.): Περιφερειακή Ανάπτυξη (REGI)
Σακοράφα Σοφία (Ευρ. Εν. Αρ.): Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (ITRE)
Σπυράκη Μαρία (ΕΛΚ): Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (ITRE)
Συναδινός Ελευθέριος (Μη εγγεγραμμένοι): Ασφάλεια και Άμυνα (SEDE)
Φουντούλης Λάμπρος (Μη εγγεγραμμένοι): Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων (ENVI)
Χρυσόγονος Κωνσταντίνος (Ευρ. Εν. Αρ.): Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις (LIBE)

Κύπριοι ευρωβουλευτές και αντίστοιχες επιτροπές – Αναπληρωματικά μέλη

Θεοχάρους Ελένη (ΕΛΚ): Περιφερειακή Ανάπτυξη (REGI)
Στυλιανίδης Χρήστος (ΕΛΚ): Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (ITRE)
Συλικιώτης Νεοκλής (Ευρ. Εν. Αρ.): Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (EMPL)
Χατζηγεωργίου Τάκης (Ευρ. Εν. Αρ.): Εξωτερικές Υποθέσεις (AFET)
Να σημειωθεί ότι ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών δεν είναι εξαντλητικός.