neoi_ergasia1-620x320

Νέο πρόγραμμα για 16.000 μακροχρόνια ανέργους θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ θα καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα παρέχει Επιταγή Κατάρτισης για ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή σε 16.000 άνεργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το νέο πρόγραμμα θα παρέχει την εξασφάλιση εξάμηνης εργασίας στους ωφελούμενους ανέργους.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: • θεωρητική κατάρτιση • πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και • εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ο ΟΑΕΔ ως δικαιούχος, θα είναι υπεύθυνος για την υποβολή προτάσεων σχετικά με το πρόγραμμα «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08, 09 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες πράξεις, πρόκειται να ενταχθούν στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 μόλις αυτό εγκριθεί και να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΚΤ. Οι προτεινόμενες πράξεις εμπίπτουν στο Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», Επενδυτική Προτεραιότητα 8i «Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» του Καν. 1304/2013 της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους των Αξόνων Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: (α) Ειδικοί Στόχοι (i) Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. (ii) Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.

Οι άνεργοι θα προσλαμβάνονται από επιχειρήσεις για 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό των 112.000.000 €.