δσκυδΗ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014 κι ώρα 10:30, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοΐδη Δημάρχου Σκύδρας, με την εξής θεματολογία :
1)Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2)Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.
3)Αίτηση της Κωνσταντίας Μπουγιάντση για την εκμίσθωση έκτασης από το αρ.526 χέρσο τεμάχιο Σκύδρας με σκοπό την κατασκευή εμπορικών αποθηκών.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014 κι ώρα 11:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοΐδη Δημάρχου Σκύδρας, με την εξής θεματολογία :
1)Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015.
2)Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.