δσκυδΗ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 κι ώρα 10:30, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοΐδη Δημάρχου Σκύδρας, με την εξής θεματολογία :
1)Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2)Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.
3)Έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δ. Σκύδρας.
4)Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δ. Σκύδρας.