δσΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014 κι ώρα12:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοΐδη Δημάρχου Σκύδρας, με τα εξής τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1)Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες Παιδικών Σταθμών.
2)Έλεγχος Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σκύδρας οικονομικού έτους 2014 και υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3)Έγκριση για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τον Ν.4257/2014.