Την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου του 2015 εισηγήθηκε το ΕΚ σε σχετική ψηφοφορία την Τετάρτη. To αποτέλεσμα της ψηφοφορίας βρίσκει το Κοινοβούλιο σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους στη διάρκεια της συνόδου κορυφής που έγινε τον Ιούνιο.
Το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίθηκε με 545 ψήφους υπέρ, 116 κατά και 34 αποχές και τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου το 2015.

λιθουανια«Αυτό είναι μία καλή είδηση για τη Λιθουανία, τις χώρες της Βαλτικής και για τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Από το 2006 η Λιθουανία έχει εργασθεί εντατικά, γεγονός το οποίο οδήγησε τη χώρα σε χαμηλό πληθωρισμό, μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, ένα χαμηλό έλλειμμα στον προϋπολογισμό και μια αποδεκτή αναλογία χρέους/ΑΕΠ. Καλώς ήρθες στην ευρωζώνη Λιθουανία», δήλωσε ο εισηγητής Werner Langen (ΕΛΚ, Γερμανία).

Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν το γεγονός ότι η Λιθουανία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ: τους τελευταίους 12 μήνες ο μέσος όρος του πληθωρισμού βρίσκεται στο 0,6% (αρκετά κάτω από την τιμή αναφοράς του 1,7%), το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης για το 2013 ανερχόταν στο 2,1% του ΑΕΠ (τιμή αναφοράς 3%) και ο δείκτης του ακαθάριστου δημόσιου χρέους στο 39,4% του ΑΕΠ (πολύ κάτω από την τιμή αναφοράς του 60%).

Η Λιθουανία θα αποτελέσει έτσι το 19ο μέλος της ευρωζώνης, μετά τη Λετονία (2014), την Εσθονία (2011), τη Σλοβακία (2009), την Κύπρο και τη Μάλτα (2008), τη Σλοβενία (2007), την Ελλάδα (2001), και το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία (1999).

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο στον έλεγχο της κατάστασης των υποψήφιων προς ένταξη στην ευρωζώνη χωρών. Το τελικό πράσινο φως αναμένεται να δοθεί από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 23 Ιουλίου.