λεβαντοφκιΟι υποψηφιότητες των τεσσάρων υποψήφιων Επιτρόπων της ΕΕ, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι για να αντικαταστήσουν τους Επιτρόπους που εκλέχθηκαν ευρωβουλευτές, εγκρίθηκαν από το ΕΚ την Τετάρτη. Οι τέσσερις πρόκειται να υπηρετήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας της, η οποία λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2014. Οι εν λόγω Επίτροποι πέρασαν από ακροάσεις στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές του ΕΚ τη Δευτέρα.
Η ολομέλεια του ΕΚ ψηφίζοντας ομαδικά (en bloc) τάχθηκε υπέρ του διορισμού των τεσσάρων υποψηφίων στην Επιτροπή με 421 ψήφους υπέρ, 170 κατά και 32 αποχές. Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΚ, οι υποψήφιοι Επίτροποι εμφανίστηκαν ενώπιον των επιτροπών και απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικές με τους τομείς αρμοδιότητάς τους την περασμένη Δευτέρα (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. ανακοινωθέν τύπου μέσω του συνδέσμου στα δεξιά).

Οι υποψήφιοι και τα προτεινόμενα χαρτοφυλάκια

Ο Jyrki Katainen (Φινλανδία) αναλαμβάνει τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις καθώς και το ευρώ και αντικαθιστά τον Olli Rehn.

Ο Ferdinando Nelli Feroci (Ιταλία) αναλαμβάνει τα θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας και αντικαθιστά τον Antonio Tajani.

Η Martine Reicherts (Λουξεμβούργο), αναλαμβάνει τα θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας και αντικαθιστά την Viviane Reding.

Ο Jacek Dominik (Πολωνία) αναλαμβάνει τα θέματα δημοσιονομικού προγραμματισμού και τον προϋπολογισμό και αντικαθιστά τον Janusz Lewandowski.