Το ΕΚ ζήτησε τη λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, συμπεριλαμβάνοντας τα κοινά ελάχιστα πρότυπα για μαθητείες (πρακτικές ασκήσεις) και αξιοπρεπείς μισθούς, σε ψήφισμα που ενέκρινε σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουλίου. Θα πρέπει επίσης στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς να αυξηθεί η χρηματοδότηση της ΕΕ για προγράμματα που αφορούν στην απασχόληση.

ergasia-neoi-580x386

Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αειφόρος οικονομική ανάπτυξη χωρίς να μειωθούν οι ανισότητες, τονίζεται στο ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε με 512 ψήφους υπέρ, 112 κατά και 22 αποχές. Το ΕΚ προειδοποιεί ότι η ανεργία των νέων έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα – 23% κατά μέσο όρο σε όλη την ΕΕ και αγγίζοντας ακόμα και το 50% σε ορισμένα κράτη μέλη. Συνολικά 5,3 εκατομμύρια ευρωπαίοι κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι.

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των «συστημάτων παροχής Εγγυήσεων για τη Νεολαία» που ξεκίνησε το προηγούμενο έτος και να προτείνει ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα των μαθητειών, το επίπεδο των μισθών και την πρόσβαση σε υπηρεσίες απασχόλησης. Η χρηματοδότηση της ΕΕ για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, η οποία σήμερα ανέρχεται στα € 6.000.000.000, θα πρέπει επίσης να αυξηθεί, αναφέρεται στο ψήφισμα.

Πρόσθετα μέτρα σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα που να αποτρέπουν τους νέους να εγκαταλείπουν το σχολείο, προωθώντας την κατάρτιση και τις μαθητείες, καθώς και ολοκληρωμένες στρατηγικές για εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση σε εργασία, σπουδές και κατάρτιση. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή το πρόγραμμα ERASMUS + για να χρηματοδοτηθούν έργα που προάγουν την
επιχειρηματικότητα και συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τονίζει το ΕΚ.

Προσαρμόζοντας την εκπαίδευση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Είναι σημαντικό οι νέοι να αποκτήσουν πολυδύναμες δεξιότητες, όπως γνώση των τεχνολογιών της πληροφορίας, ηγετικές ικανότητες, κριτική σκέψη και εκμάθηση ξένων γλωσσών, μεταξύ άλλων, σπουδάζοντας στο εξωτερικό. Τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές μελλοντικές οικονομικές τους δομές, θα πρέπει να προσαρμόσουν το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται προτεραιότητα στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, δεδομένου ότι αυτοί οι τομείς θα έχουν πιθανώς μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν για τους νέους ανθρώπους πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας που προσφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια και πληρούν τους βασικούς κανόνες εργασίας. Για να ενθαρρυνθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να μειώσουν το διοικητικό κόστος για τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικροεπιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να εισάγουν ευνοϊκές φορολογικές πολιτικές και να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκότερο κλίμα για ιδιωτικές επενδύσεις.