υπογραφή αρδευτικού ΦλαμουριάςΥπογράφηκε η σύμβαση του Αρδευτικού Δικτύου Φλαμουριάς μεταξύ του Προέδρου της Αναπτυξιακής Πέλλας και Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη και του Δημάρχου Έδεσσας κ. Δημήτρη Γιάννου.
Το έργο προϋπολογισμού 215.000 ευρώ έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER και αναμένεται να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες μιας μεγάλης περιοχής του αγροκτήματος της Φλαμουριάς.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης ξεκινούν οι διαδικασίες για την δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου από το Δήμο Έδεσσας.