δημος αλμΣας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ 160 Α’, Νόμος 4281/2014) η τροπολογία του Νόμου 4264 για τις Τριμελείς Επιτροπές. Από τις 08 Αυγούστου (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4281/2014) μπορούν όλοι οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλμωπίας, να απευθύνονται στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (υπεύθυνη κα. Ελπασίδου Γεωργία, τηλ 2384350221), προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειές τους, αλλά και για την έκδοση νέων αδειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 233  παρ. 1 του ν. 4181 οι  Επιτροπές αυτές     ισχύουν  έως  την  31η Οκτωβρίου 2014.