62919Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας θα εφαρμόσει και φέτος πρόγραμμα «Κατασκηνώσεων – Λουτροθεραπείας – Πηλοθεραπείας για ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ» για την χρονική περίοδο από 04.08.2014 έως 15.10.2014 και είναι οι παρακάτω:

Ιαματικά Λουτρά Ν. Απολλωνίας: από 22.09.2014 έως 29.09.2014 Άτομα: 30
Η επιβάρυνση είναι 8,00 € ημερησίως κατ’ άτομο.

Λουτρά Λουτρακίου Αλμωπίας (Πέλλα): από 18.08.2014 έως 25.08.2014 Άτομα: 25

και: από 22.09.2014 έως 29.09.2014 Άτομα: 25
Η επιβάρυνση είναι 8,00 € ημερησίως κατ’ άτομο.

Λουτρά Σιδηροκάστρου (Σέρρες): από 29.09.2014 έως 06.10.2014 Άτομα: 20
Η επιβάρυνση είναι 8,00 € ημερησίως κατ’ άτομο.

Η μετακίνηση των κατασκηνωτών θα γίνει με δική τους ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση.

Οι εγγραφές θα γίνονται στη Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινων. Μέριμνας της Π.Ε. Πέλλας στην

Έδεσσα (Διοικητήριο), Γραφείο – 6 – από την Τετάρτη 06.08.2014 κατά τις ώρες 8οο – 15οο

Πληροφορίες: Αικ. Τσαρτσαράκη, Τηλέφωνο: 2381351283

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

2. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι κατηγορίες δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση λόγω χαμηλών εισοδημάτων θα συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ.

5. Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

6. Βεβαίωση Θεράποντος ιατρού, (ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη), στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η κατάσταση της υγείας του αιτούντος επιτρέπει τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα λουτροθεραπείας ή πηλοθεραπείας.