Μετά από επικοινωνία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Καρασμάνη, με την Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται γνωστό ότι, με 30 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 573.400 για το Νομό μας – ποσό που ισοδυναμεί με το 77% του κόστους – θα καλυφθεί η δαπάνη για τη μετακίνηση των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το παρελθόν σχολικό έτος 2013-2014. Το συνολικό ποσό θα κατανεμηθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) στις Αντιπεριφέρειες της χώρας και, το αναλογούν στο Νομό μας ποσό θα διαχειριστεί η Αντιπεριφέρεια Πέλλας για να εξοφληθούν οι δικαιούχοι.

metafora_mathites_lefta_aftodioikisi
Με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, απλοποιούνται και οι διαδικασίες για την καταβολή των δαπανών μετακίνησης μαθητών για το νέο σχολικό έτος 2014-2015, σε εφαρμογή της παραγράφου 49 του νόμου 4274/2014.
Πιο συγκεκριμένα και, όπως ορίζει η απόφαση:
«… Με ορατό τον κίνδυνο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα, καθώς οι διαγωνισμοί καθυστερούσαν σημαντικά και δεδομένου ότι οι παρατάσεις συμβάσεων δεν αποτελούν πλέον επιλογή, δημοσιεύτηκε το άρθρο 49 του ν.4274/2014.
»Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 έχουν δημοσιευτεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, οι Περιφέρειες μπορούν, κατ΄ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίσουν την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και όχι πέραν της 28-02-2014.
» Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί μειοδότες, οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν για το ίδιο χρονικό διάστημα την εκτέλεση των δρομολογίων κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού.
»Επίσης με την ίδια διάταξη, προκειμένου να επισπευσθούν περαιτέρω οι διαγωνιστικές διαδικασίες, προβλέφτηκε ότι ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα διενεργηθεί από τους κατά τόπους Επιτρόπους και όχι από αντίστοιχο κλιμάκιο στην Αθήνα….»