σκυδραΤο Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση, στο Δημαρχείο, την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014 κι ώρα 20:00 , μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Στάθη Ανδρεάδη και με τα εξής δέκα τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1)Έγκριση της Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2014.
2)Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2013.
3)Αποδοχή ποσού 44.211,50€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων, κατανομή στις σχολικές επιτροπές, ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ 00/6711.
4)Αποδοχή από Ε.Ε.Τ.Α.Α. ποσού 117.149,08€ για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Οκτώβριος 2013 – Σεπτέμβριος 2014 Α΄ δόση» και 14.700,00€ για το «Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Γ΄ δόση ΚΔΑΠ Παιδικό Κέντρο Πελαργός».
5)Έγκριση τεχνικού προγράμματος έργων Δ. Σκύδρας έτους 2015.
6)Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Σκύδρας».
7)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της δράσης «Υπηρεσίες δικτύου κοινωνικής φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας και ειδικών ομάδων πληθυσμού στο Δ. Σκύδρας.
8)Ανάκληση της αρ.107/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κι εκ νέου έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Σκύδρας».
9)Έγκριση της αρ.64/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον «Κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Δ. Σκύδρας.
10)Έγκριση της αρ.65/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον «Κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίων Δ. Σκύδρας».
11)Εισήγηση για κοπή δένδρων.
12)Δέσμευση Δ. Σκύδρας για κάλυψη δαπανών εξοπλισμού και λειτουργίας στο υπό ίδρυση Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σκύδρας (Μαυροβούνι).
13)ψήφισμα συμπαράστασης Δ. Σκύδρας προς τους ροδακινοπαραγωγούς.