φθλλαδια

Διανομές φυλλαδίων ο Κώστας. Διανομές σε γραματοκιβώτια, σταθερά σημεία, σχολεία και αυτοκίνητα στην Έδεσσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6980117877 (whatsup)