“Παρακολουθήστε ζωντανά τις ακροάσεις των υποψήφιων Επιτρόπων”

E.K.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Αμαλίας 8, Σύνταγμα),
Δευτέρα, 29/9 – Πέμπτη, 02/10 & Δευτέρα 06/10 – Τρίτη 07/10

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε σε απευθείας σύνδεση τις ακροάσεις των υποψήφιων Επιτρόπων, οι οποίες ξεκινούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται την Τρίτη 7 Οκτωβρίου. Το Γραφείο του ΕΚ θα είναι ανοιχτό για τους δημοσιογράφους όλες τις μέρες και καθ’ όλη τη διάρκεια των ακροάσεων και θα παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την παρακολούθηση και την κάλυψη των ακροάσεων.

Οι υποψήφιοι Επίτροποι, όπως έχουν παρουσιαστεί από το νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, θα αξιολογηθούν από τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου. Τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα αξιολογήσουν την καταλληλότητα των υποψηφίων Επιτρόπων, πριν η Ολομέλεια δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην προτεινόμενη Επιτροπή.

Την Τετάρτη 18/09 οι Κοινοβουλευτικές επιτροπές έστειλαν ερωτήσεις στους υποψηφίους, στις οποίες θα πρέπει να δοθεί γραπτή απάντηση μέχρι την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου. Οι ερωτήσεις είναι γενικού περιεχομένου και κοινές για όλους, σχετικές με την αρμοδιότητα, το χαρτοφυλάκιο και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ υπάρχουν και τρεις ερωτήσεις από την αρμόδια επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχει ο κάθε Επίτροπος. Οι ακροάσεις θα διαρκέσουν τρεις ώρες και θα μεταδοθούν ζωντανά και μέσω του διαδικτύου.

Για το πρόγραμμα των ακροάσεων, καθώς και τις αρμοδιότητες των υποψήφιων Επιτρόπων, δείτε το συνημμένο έγγραφο, όπως και τους σχετικούς συνδέσμους παρακάτω.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ

18 Σεπτεμβρίου: Τα Ερωτηματολόγια στα Αγγλικά στάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (θα ακολουθήσουν και σε άλλες γλώσσες), με προθεσμία να απαντήσουν στα Αγγλικά μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, και στις υπόλοιπες γλώσσες έως τις 29 Σεπτεμβρίου το πρωί

Εβδομάδα 39 (22-25 Σεπτεμβρίου): Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων συνεδριάζει για να συζητήσει τις δηλώσεις των υποψηφίων σχετικά με τα οικονομικά τους.
29 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου: Ακροάσεις των υποψήφιων Επιτρόπων και συνεδριάσεις των επιτροπών για την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων. Καμία ακρόαση την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου το πρωί.

7 Οκτωβρίου: Έκτακτη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των επιτροπών για να αξιολογήσει το αποτέλεσμα των ακροάσεων.

8 έως 9 Οκτωβρίου: Οι Πολιτικές Ομάδες θα συνεδριάσουν την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου το απόγευμα και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου το πρωί, προκειμένου να αξιολογήσουν τις ακροάσεις.

9 Οκτωβρίου: Η Διάσκεψη των Προέδρων συνεδριάζει για να κηρύξει τη λήξη των ακροάσεων και να ολοκληρώσει την αξιολόγηση.

22 Οκτωβρίου: Ψηφοφορία στην Ολομέλεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Εβδομάδα 40 – Βρυξέλλες – Αίθουσες JAN 2Q2 και 4Q2
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014
(4 ακροάσεις)
15.30 – 18.30
Karmenu VELLA
(Μάλτα)

Περιβάλλον, Θαλάσσιες Υποθέσεις και Αλιεία
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI)

Αλιεία (PECH)
Cecilia
MALMSTRÖM
(Σουηδία)

Εμπόριο

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Διεθνούς Εμπορίου (INTA)
19.30 – 22.30 Neven
MIMICA
(Κροατία)

Διεθνής Συνεργασία και Ανάπτυξη

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Ανάπτυξης (DEVE) Günther
OETTINGER
(Γερμανία)

Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE)

Πολιτισμόυ και Παιδείας (CULT)

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014
(6 ακροάσεις)
10.00-13.00 Carlos MOEDAS
(Πορτογαλία)

Έρευνα, Επιστήμη και Καινοτομία

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) Vytenis
ANDRIUKAITIS
(Λιθουανία)

Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI)

14.30 – 17.30 Δημήτρης
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(Ελλάδα)

Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE)
Johannes HAHN
(Αυστρία)
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET)

19.00 – 22.00 Christos
STYLIANIDES
(Κύπρος)

Ανθρωπιστική βοήθεια και διαχείριση κρίσεων

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Ανάπτυξης (DEVE) Maroš ŠEFČOVIČ
(Σλοβακία)
Μεταφορές και διάστημα
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN)
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014
(6 ακροάσεις) Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014
(5 ακροάσεις)
10.00-13.00 Corina CREŢU
(Ρουμανία)
Περιφερειακή Πολιτική

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) Marianne
THYSSEN
(Βέλγιο)

Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις, Δεξιότητες και Εργασιακή Κινητικότητα
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) Pierre
MOSCOVICI
(Γαλλία)

Οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υποθέσεις, φορολογία και τελωνειακή ένωση
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) Phil HOGAN
(Ιρλανδία)
Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου (AGRI)
14.30-17.30 Jonathan HILL
(Ηνωμένο Βασίλειο)

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) Vĕra JOUROVÁ
(Τσεχία.)
Δικαιοσύνη, προστασία των καταναλωτών και ισότητα των φύλων

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO)
Νομικών Θεμάτων (JURI)
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE)
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων(FEMM)
Kristalina
GEORGIEVA
(Βουλγαρία)

Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνου Δυναμικού –
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Προϋπολογισμών (BUDG)

Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT)

 
Elżbieta
BIEŃKOWSKA
(Πολωνία)

Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE)

Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO)

19.00-22.00 Tibor
NAVRACSICS
(Ουγγαρία)

Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Νεολαία και Ιδιότητα του πολίτη

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Πολιτισμόυ και Παιδείας (CULT) Miguel ARIAS
CAÑETE
(Ισπανία)

Δράση για το κλίμα και ενέργεια

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE)

Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI)
Margarethe
VESTAGER
(Δανία)

Ανταγωνισμός
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON)
Εβδομάδα 41 – Βρυξέλλες – Αίθουσες JAN 2Q2 και 4Q2
Δευτέρα 6 Οκτωβρίου
(4 ακροάσεις) Τρίτη 7 Οκτωβρίου
(2 ακροάσεις)
10.00-13.00 Jyrki KATAINEN
(Φινλαδία)

Απασχόληση, Ανάπτυξη, Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON)

Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL)

Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) Frans
TIMMERMANS
(Ολλανδία)

Βελτίωση της νομοθεσίας, Διοργανικές σχέσεις, Κράτος Δικαίου και Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων –
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Νομικών Θεμάτων (JURI)
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE)
Συνταγματικών Υποθέσεων(AFCO)
15.30-18.30 Valdis
DOMBROVSKIS
(Λεττονία)

Ευρώ και κοινωνικός διάλογος
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON)

Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) Alenka
BRATUŠEK
(Σλοβενία)

Ενεργειακή Ένωση- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE)

Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI)

19.30-22.30 Andrus ANSIP
(Εσθονία)

Ενιαία Ψηφιακή Αγορά

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) Federica
MOGHERINI
(Ιταλία)

Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET)