Σας καλούμε να προσέλθετε για τη συνέχιση της διακοπείσας δημόσιας τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, της 29ης Οκτωβρίου 2014, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
IF
1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων άρδευσης στη Δ.Κ. Έδεσσας και στις Τ.Κ. Άγρα, Βρυττών, Καρυδιάς, Σωτήρας, Φλαμουριάς, Νησίου, Άρνισσας, Περαίας, Αγ. Αθανασίου, Παναγίτσας και Γραμματικού και συντήρησης αγροτικών και δημοτικών δρόμων και χρήσης δημοτικών εκτάσεων (Συνέχιση θέματος).
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών
2. Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Βεγορίτιδας (Συνέχιση θέματος).
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

• Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών αποκομιδής και καθαριότητας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών

• Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικ. έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών