κατάλογοςΑπό το Τμήμα Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι έλεγχοι που διενήργησαν οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε νωπά οπωροκηπευτικά, μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, εμφιαλωμένα κρασιά, ζωοτροφές και γεωργικά φάρμακα για το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2014.

 

Πέλλα

5
Δεν εντοπίστηκαν παραβάσεις
3659
Δεν εντοπίστηκαν παραβάσεις
5
Δεν εντοπίστηκαν παραβάσεις

 

28
Δεν εντοπίστηκαν παραβάσεις
470
Δεν εντοπίστηκαν παραβάσεις

 

20
Δε διαπιστώθηκε παρουσία επιβλαβών οργανισμών

 
10
Δε διαπιστώθηκε παρουσία επιβλαβών οργανισμών

 

4197