Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε το πολύ σημαντικό θέμα της ανάθεσης της εργασίας αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιωτική εταιρία και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι υπερψήφισαν αυτή την πρόταση κατά πλειοψηφία.

δ-γ2Φυσικά, από την πλευρά μας προεκλογικά είχαμε αναφέρει σε όλους τους τόνους ότι ένας από τους στόχους μας είναι να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία η αποκομιδή των απορριμμάτων και τώρα, λίγους μήνες μετά τις εκλογές προχωρούμε στην υλοποίηση αυτής μας της δέσμευσης, καθώς πιστεύουμε στην ορθότητά της.
Από την άλλη έχει εξαιρετική σημασία να εξηγηθεί στους πολίτες η υφιστάμενη κατάσταση, το σκεπτικό αλλά και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής απόφασης, προκειμένου να έχουν όλα τα δεδομένα για να κρίνουν. Βέβαια, η τελική κρίση των πολιτών αναμένεται όταν η εργασία εκτελείται από ιδιωτική εταιρία και με το κλείσιμο της πρώτης χρήσης θα έχουμε συγκριτικά μεγέθη, τόσο για το κόστος όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά η παράθεση στοιχείων και ο διάλογος είναι πάντα χρήσιμα.
Ο κύριος λόγος που μας ώθησε στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης είναι η αντικειμενική δυσκολία εύρυθμης λειτουργίας της αποκομιδής απορριμμάτων λόγω έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, το προσωπικό που εργάζεται στην αποκομιδή των απορριμμάτων είναι ελάχιστο, καθώς δεν πραγματοποιούνται νέες προσλήψεις λόγω μνημονίου και δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης όσων συνταξιοδοτούνται, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε να καλύπτουμε τα κενά με εποχιακούς εργαζόμενους οκτάμηνης και δίμηνης απασχόλησης. Οι εμβαλωματικές λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι για πολύ.
Σε ότι αφορά στον εξοπλισμό τα απορριμματοφόρα είναι παλιά και χρειάζονται συνεχείς επισκευές, ενώ είναι συχνό το φαινόμενο τα περισσότερα να έχουν βλάβη και να προσπαθούμε να κάνουμε την αποκομιδή με ένα ή δύο αυτοκίνητα. Εννοείται ότι λόγω της δραστικής μείωσης των οικονομικών πόρων του Δήμου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία αγοράς νέων απορριμματοφόρων.
Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μεγάλη δυσκολία αντιμετώπισης των προβλημάτων της αποκομιδής των απορριμμάτων και μπορούν να επιλυθούν με την επιλογή της λύσης που αφορά την ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιωτική εταιρία. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η λύση αυτή είναι απολύτως σωστή θεσμικά, ενώ με την πραγματοποίηση δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού η διαδικασία είναι απολύτως διαυγής και ξεκάθαρη. Επίσης, αποτελεί την πλέον οικονομική λύση που συνδυάζει οικονομία με βελτίωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα πρέπει να τονίσουμε ότι αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο τρόπο αποκομιδής των απορριμμάτων σε όλη την Ευρώπη, διότι είναι ο αποδοτικότερος και ο οικονομικότερος.
Φυσικά, υπάρχει και ο αντίλογος! Οι απόψεις είναι σεβαστές, αλλά πρέπει να τις φιλτράρουμε και να βλέπουμε το γύρω περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται και δημιουργεί νέα δεδομένα.
Ακούστηκε για παράδειγμα ότι πρέπει να συνεχιστεί ο υφιστάμενος τρόπος αποκομιδής για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων και να προσλάβουμε νέους εργαζόμενους διότι η καθαριότητα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Καταρχάς κανείς δεν θα χάσει τη δουλειά του! Οι ελάχιστοι υφιστάμενοι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται στην ανακύκλωση που θέλουμε να επεκτείνουμε σε όλο το Δήμο Έδεσσας, στην υπηρεσία ογκωδών απορριμμάτων που θέλουμε να βελτιώσουμε και σε άλλες υπηρεσίες όπως είναι το πράσινο και οι συντηρήσεις. Άρα και οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τη δουλειά τους και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας στον πολίτη.
Σε ότι αφορά στις προσλήψεις νέων εργαζομένων για την κάλυψη των κενών θέσεων, είναι σαφές ότι δεν γίνονται προσλήψεις μέχρι το 2016, αλλά το περιεχόμενο αυτού του σκεπτικού έχει ένα μεγάλο πρόβλημα: ο ιδιώτης που θα αναλάβει την αποκομιδή θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό και είναι σαφές ότι θα επιβάλουμε να προσληφθούν συμπολίτες μας. Άρα οι θέσεις εργασίας υπάρχουν, απλώς δεν θα είναι δημοτικοί υπάλληλοι, αλλά υπάλληλοι που θα εργάζονται σε μία ιδιωτική εταιρία.
Οι εργαζόμενοι και οι θέσεις εργασίας παραμένουν εργαζόμενοι και θέσεις εργασίας, είτε είναι στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.
Για το λόγο αυτό δεν δέχομαι την κατηγορία ότι προσπαθούμε να ασκήσουμε μία σκληρή φιλελεύθερη πολιτική, διότι απλώς ακολουθούμε το δρόμο της λογικής χωρίς αγκυλώσεις και κατάλοιπα του παρελθόντος που έφεραν τη χώρα στη σημερινή της κατάσταση.
Βέβαια αναφέρθηκαν κάποια υπονοούμενα για προειλημμένη απόφαση και εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ατόμων ή συμφερόντων.
Είναι σαφές ότι έχοντας γνώση της κατάστασης είχαμε μιλήσει από νωρίς για την ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω υπονοούμενα για εξυπηρέτηση συμφερόντων, για τον απλούστατο λόγο ότι πρόκειται για δημόσιο διεθνή διαγωνισμό που προκηρύσσεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει απόλυτη διαύγεια και προσήλωση στο στόχο της εξυπηρέτησης του συμφέροντος των δημοτών και μόνο! Αν κάποιοι θέλουν να μιλούν για εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων ενδεχομένως κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια…
Ακόμη θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει το παράδειγμα του ΧΥΤΑ Έδεσσας. Η προηγούμενη διοίκηση – ανεξάρτητα από τις σημερινές της απόψεις που αντιτίθενται στην ανάληψη της εργασίας αποκομιδής από ιδιώτες – είχε επιλέξει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ από ιδιωτική εταιρία. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα παρά, παρά τα όσα ισχυρίζεται η ελάσσων μειοψηφία, η οποία πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι την ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ εδώ και δύο χρόνια την έχει ο ΦΟΣΔΑ.
Σε κάθε περίπτωση είναι καλό σε αποφάσεις μείζονος σημασίας να αποφεύγονται οι λαϊκισμοί, διότι είναι εύκολο για όλους μας να κινδυνολογούμε ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας και να επιφυλάσσουμε για τους εαυτούς μας ρόλο προστάτη των εργαζομένων. Φυσικά από τις τοποθετήσεις που διαβάσαμε μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει αναφέρει ούτε μία λέξη για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αποκομιδής και για την προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών, που θα γίνει μόνο με την επιλογή της οικονομικότερης και αποτελεσματικότερης λύσης. Εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το δρόμο και πιστεύουμε ότι η ανάθεση της εργασίας της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη είναι η βέλτιστη δυνατή λύση από οικονομικής άποψης, αλλά και από την άποψη της ποιότητας των υπηρεσιών.
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να δούμε την κατάσταση γύρω μας. Οι περισσότεροι Δήμοι, στις περισσότερες χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναθέσει την εργασία της καθαριότητας σε ιδιώτες και διατηρούν εδώ και χρόνια τον εποπτικό και ελεγκτικό τους ρόλο. Είναι μία ευρέως διαδεδομένη πρακτική σε όλες τις «προοδευμένες» χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο κλπ, ενώ στη χώρα μας το θεσμικό πλαίσιο έδωσε ξεκάθαρη λύση για το θέμα σχετικά πρόσφατα.
Όσοι Δήμοι είχαν αντίστοιχα προβλήματα με τα δικά μας και έσπευσαν να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική είδαν ότι αφενός εξοικονομούν χρήματα και αφετέρου βελτιώθηκαν οι παρε3χόμενες υπηρεσίες τους προς τους δημότες. Έχω μιλήσει με συναδέλφους και μου το επιβεβαίωσαν όλοι τους…
Η ανάθεση της εργασίας αποκομιδής σε ιδιωτικές εταιρίες δεν είναι κάτι καινούργιο στην Ευρώπη, απλώς άργησε να εφαρμοστεί στη χώρα μας. Οφείλουμε να απεμπλακούμε από τις αγκυλώσεις μας και να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά! Με ανθρώπινο πρόσωπο και σεβασμό στην εργασία, αλλά πάνω απ’ όλα με ανοιχτά τα μάτια στο μέλλον και σεβασμό στα χρήματα των δημοτών.
Δημήτρης Γιάννου
Δήμαρχος Έδεσσας