Θεωρούμε ως δημοτική κίνηση πως οφείλουμε καταρχήν να ενημερώνουμε τους πολίτες του δήμου για σοβαρά ζητήματα και αποφάσεις της δημοτικής αρχής, να καταγγέλουμε αυτές που κρίνουμε επιζήμιες για το σύνολο των πολιτών του δήμου και στη συνέχεια μαζί τους να προσπαθούμε στην πράξη να τις ανατρέψουμε.

3FN_3007
Μια τέτοια απόφαση υπήρξε και η παραχώρηση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να απαντήσω στην επιστολή του δημάρχου για το συγκεκριμένο θέμα και με επιχειρήματα να καταδείξω πως η συγκεκριμένη επιλογή είναι λανθασμένη, για δύο βασικούς λόγους:
• πρώτον μια τέτοια απόφαση σημαίνει αύξηση του κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων με άμεσο επακόλουθο την αύξηση των δημοτικών τελών στο εγγύς μέλλον, και
• δεύτερον φοβόμαστε πως θα είναι επιζήμια για το περιβάλλον.
Γι΄ αυτούς τους λόγους λοιπόν αποτελεί υπόθεση που αφορά όλους μας.

Η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου τα τελευταία χρόνια, επί διοίκησης Γιάννου, υποβαθμίστηκε και απαξιώθηκε. Αυτό έγινε είτε εσκεμμένα, προκειμένου να μπορέσει η δημοτική αρχή να την εκχωρήσει δίχως τις αντιδράσεις του κόσμου σε ιδιώτες, είτε επειδή υπήρχε διοικητική ανικανότητα ως προς την αναδιοργάνωσή της και την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Είναι αβάσιμες δικαιολογίες το ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και πως ο στόλος των απορριμματοφόρων είναι παλιός. Η αλήθεια είναι ότι και προσωπικό θα μπορούσε να προσλάβει ο δήμος, ακόμα και μόνιμο, δεδομένου πως η υπηρεσία καθαριότητας είναι ανταποδοτική και εξαιρείται από τις μνημονιακές δεσμεύσεις που αφορούν τις απαγορεύσεις των προσλήψεων στο δημόσιο, αλλά και μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ θα μπορούσε να αντικαταστήσει το στόλο των απορριμματοφόρων με νέο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, εάν κάποιος διαβάσει την οικονομοτεχνική μελέτη, θα καταλάβει πως ένα μεγάλο μέρος του κόστους αποκομιδής αφορά τους μισθούς των εργαζομένων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος, με βάση τη μελέτη αυτή που ανεβάζει το κόστος αποκομιδής ανά έτος στο 1.000.000€ περίπου, θα προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό με βάση το ποσό αυτό. Ο δήμος θα συνεχίσει να καταβάλει τους μισθούς των εργαζομένων που θα απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες και το κόστος τους ανέρχεται περίπου στο ποσό των 300.000 €. Επίσης, θα συνεχίσει να επιβαρύνεται με το κόστος αυτής της υποτυπώδους ανακύκλωσης που κάνει, μια κι από αυτήν δεν έχει το παραμικρό έσοδο, παρά μόνο έξοδα. Είναι προφανές λοιπόν πως το κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων για το δήμο θα αυξηθεί σημαντικά. Και ας μη γελιόμαστε το λογαριασμό θα κληθούν να πληρώσουν οι δημότες μέσα από την αύξηση των δημοτικών τελών.
Η ίδια μελέτη που ανέφερα παραπάνω αναφέρει ξεκάθαρα πως για την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων και εξάλειψη ή περιορισμό των προβλημάτων απαιτείται:
♦ Κοινωνική αποδοχή, πολίτες που θα συμμετέχουν ενεργά και οργανωμένα στην προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης.
♦ Πληροφόρηση, ενημέρωση.
♦ Διαφάνεια.
♦ Συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.
Τι έγινε από όλα αυτά; Εντελώς τίποτε.
Ακόμη και η αναφορά στην επιστολή Γιάννου πως η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας συγκαταλεγόταν στις προεκλογικές δεσμεύσεις και γι αυτόν το λόγο ψηφίστηκε η παράταξη του από τους πολίτες, είναι μια τεράστια ανακρίβεια.
Προσωπικά, προεκλογικά δεν είδα κανένα πρόγραμμα και επιπλέον δε νομίζω πως θα εμπιστεύονταν οι πολίτες την ψήφο τους σε κάποιον που τόσο “ελαφρά τη καρδία” εκχωρεί σε ιδιώτες θέματα απλά στη λύση μεν, αλλά συνάμα τόσο βασικά για την τοπική κοινωνία, μόνο και μόνο επειδή ο ίδιος αδυνατεί ή αρνείται να τα διαχειριστεί.
Όσον αφορά την επίκληση στην επιστολή σε ευρωπαϊκές χώρες και σε δήμους που εκχωρούν τις υπηρεσίες καθαριότητας σε ιδιώτες, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πρόσφατο παράδειγμα που επιβεβαιώνει το αντίθετο ακριβώς αποτελεί ο δήμος του Βερολίνου, ο οποίος ενώ είχε εκχωρήσει την υπηρεσία αυτή σε ιδιώτες, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η αποκομιδή των απορριμμάτων επανέρχεται στο δήμο με το αιτιολογικό πως οι υπηρεσίες θα είναι καλύτερες και μάλιστα με μικρότερο κόστος.
Τέλος, όσον αφορά το ΧΥΤΑ και τη λειτουργία του από ιδιώτη, το θέμα είναι πολύ μεγάλο και θα επανέλθω αργότερα, καθώς και γι’ αυτό θα πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες. Πάντως και η αποκομιδή οδεύει στην εφαρμογή του ίδιου μοντέλου με το ΧΥΤΑ, να παραχωρηθεί σε ιδιώτη δηλαδή, ο οποίος με πολύ μικρή επένδυση θα έχει μεγάλα κέρδη.
Στον αντίποδα των παραπάνω θα καταθέσω τη δική μας πρόταση για το συγκεκριμένο ζωτικής σημασίας θέμα. Με την πολιτική που ακολουθείται σήμερα προβλέπεται συγκεντρωτική, αδιαφανής, πανάκριβη για τους πολίτες και καταστροφική για το περιβάλλον διαχείριση των αποβλήτων από την οποία κερδίζουν μόνο συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Εμείς αντιθέτως προτείνουμε ένα αποκεντρωμένο σύστημα με τοπικά σχέδια διαχείρισης, διαλογή των υλικών(ανακυκλώσιμων) στην πηγή, κοινωνικό έλεγχο και δημόσιο χαρακτήρα, μια πραγματική Αυτοδιοίκηση δηλαδή. Ένα σύστημα με δυο λόγια, που θα έχει στο επίκεντρο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και εργασίας, τη μείωση των δημοτικών τελών, την προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
Ενός μοντέλου που δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί αν δεν υπάρχει σωστός σχεδιασμός, δημοτική αρχή με διαφορετική αντίληψη και νοοτροπία από τη σημερινή και η συμμετοχή των πολιτών.
Εμείς το αμέσως επόμενο διάστημα μέσα από εκδηλώσεις –συζητήσεις θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε , να ευαισθητοποίησουμε αλλά και να κινητοποιήσουμε τους πολίτες ώστε όλοι μαζί να πιέσουμε τη δημοτική αρχή να προχωρήσει σε μια λύση που θα έχει οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη και θα είναι υπέρ του κοινωνικού συνόλου.

Για τη δημοτική κίνηση «Φυσάει κόντρα»