Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης με θέμα «Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας, την οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές , τον καθορισμό ενιαίων μέτρων των πάγκων κτλ.»
Σκοπός της κανονιστικής απόφασης είναι η ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αλμωπίας, η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την δραστηριοποίηση όλων των οικονομικοπαραγωγικών δυνάμεων του τόπου, που θα συμβάλουν στον υγιή ανταγωνισμό.

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην διαδικασία της διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια ιδέες και προτάσεις, έως και την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] ή στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας.

κατάλογοςΗ συμμετοχή σας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας αυτής της πρωτοβουλίας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Ε.Δ.

 
ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας, την οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές , τον καθορισμό ενιαίων μέτρων των πάγκων κτλ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4264/2014:
«1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επισήμων ή εθνικών ή τοπικών αργιών σε ανεξάρτητους υπαίθριους, ελεύθερους δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, λειτουργούν σε δρόμους ή πλατείες εντός αστικού ιστού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές.
Με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των Περιφερειακών Συμβουλίων των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Δημοτικών Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, που εκδίδονται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος ανωτέρου νόμου, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής τους για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα όπως:
α) η οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης θαλάσσης σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη, καθώς και των θέσεων των πωλητών που διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη
β) η οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, αρίθμηση θέσεων, καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των πωλητών, στάθμευσης αυτοκινήτων αδειούχων πωλητών, μέριμνα για την τοποθέτηση, εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) και των οχημάτων ειδών κυλικείων.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.32 αρμοδιότητα του άρθρου 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η οποία προστέθηκε στο άρθρο 75 παρ.II ν.3463/06, η αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας των λαϊκών αγορών ανήκει στους Δήμους.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ..

Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων αναφορικά με το ανωτέρω θέμα εισηγείται τα εξής:

Εγκρίνουμε την συνέχιση λειτουργίας των παρακάτω λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας τις αντίστοιχες ημέρες της εβδομάδας:
Στην Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας, ημέρα Πέμπτη και επί των οδών:
-Καπεταν Γαρέφι από το Α΄ Δημοτικό Σχολείο έως την Κεντρική Πλατεία
-Επί της Κεντρικής Πλατείας από την Καπετάν Γαρέφι έως την οδό Κύπρου
-Επί της οδού Λοχ. Πασσιά από την Κεντρική Πλατεία έως την Λεωφ. Ανοίξεως
-Επί της οδού Νικολ. Παπαδόπουλου από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό
Κύπρου
-Επί της Κολοκοτρώνη από την οδό Λοχ. Πασσιά έως την Αθαν. Διάκου

Στην Τοπική Κοινότητα Αψάλου, ημέρα Δευτέρα, στον χώρο όπισθεν του Δημοτικού Σχολείου Αψάλου.

Στην Δημοτική Κοινότητα Προμάχων, ημέρα Τετάρτη επί της Κεντρικής Πλατείας.

Στην Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης, ημέρα Παρασκευή, στο χώρο επί της οδού που βρίσκεται παράλληλα με το ποτάμι δηλαδή από τον φούρνο Χατζηγεωργίου έως και την οικία Τεκκέ Νικόλαου.

Στην Τοπική Κοινότητα Λουτρακίου ημέρα Σάββατο, στο χώρο από την οικία των κ. Σπρίτα Ιωάννη και Νούσκα Καλλίνικου ως την οικία των κ. Λισίτσκα Κων/νου και Πασόης Ειρήνης.

Στην Δημοτική Κοινότητα Εξαπλατάνου, ημέρα Τρίτη, στο χώρο επί της Πλατείας Δημοκρατίας από την οικεία του αποβιώσαντος Καγιά Ιορδάνη του Γεωργίου μέχρι την Χρυσοστόμου Σμύρνης και επί της Χρυσοστόμου Σμύρνης μέχρι τιν Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.

Στην λαϊκή αγορά Αριδαίας επί της οδού Καπετάν Γαρέφι λόγω της στενότητας της οδού αλλά και για λόγους ασφαλείας, ορθής και εύρυθμης διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς, η τοποθέτηση των πάγκων με τα προϊόντα θα γίνεται μόνο από την αριστερή μεριά του δρόμου. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει περισσότερος χώρος στους πωλητές να εκθέτουν τα προϊόντα τους και οι καταναλωτές περισσότερο χώρο για την διαλογή προϊόντων.

Στον χώρο που έχει ορισθεί για την τέλεση της Λαϊκής Αγοράς θα υπάρχει διαγράμμιση, θα χωρίζεται σε ορθογώνια σχήματα (κουτάκια) τα οποία θα έχουν αριθμηθεί. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων.
Μεταξύ των θέσεων θα υπάρχουν διάδρομοι …… εκατοστών.

Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών (Υπουργική Απόφαση Α2-704/2014). Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια.
Οι θέσεις πώλησης προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθετούνται υποχρεωτικά μόνο σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα για κάθε πωλητή.
Οι επαγγελματίες πωλητές που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή ή άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή το τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κλπ για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
Για το λόγο αυτό καταργούνται οι θέσεις οι οποίες κλείνουν τους δρόμους, που τέμνονται κάθετα με τη λαϊκή αγορά, για την διευκόλυνση των μετακινήσεων των ανωτέρω οχημάτων. Παράλληλα στις ήδη υπάρχουσες κενές θέσεις τακτοποιούνται οι πωλητές των οποίων οι θέσεις καταργούνται.

Η οριοθέτηση, διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, πραγματοποιείται με ευθύνη, του Δήμου και συγκεκριμένα της τεχνικής υπηρεσίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις κατά περίπτωση ιδιαιτερότητες σε συνεργασία με το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων καθώς και τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αλμωπίας.
Οι εργασίες ανανέωσης της χρωματικής αποτύπωσης της διαγράμμισης των θέσεων θα εκτελείται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και τακτική τοποθέτηση – ανάπτυξη των κατασκευών των πωλητών για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και την ορθή άσκηση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα.

Καθορίζονται ενιαία μέτρα για το μήκος των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των πωλητών ως εξής:
-Επαγγελματίες τροφίμων (οσπρίων, οπωρολαχανικών, ξηρών καρπών και ζαχαρώδη):….. μέτρα
-Παραγωγοί τροφίμων (οπωρολαχανικών, οσπρίων, ξηρών καρπών, μεταποιημένων, συσκευασμένων, τυποποιημένων, προϊόντων οικοτεχνίας και λοιπών αγροτικών προϊόντων):….. μέτρα
-Επαγγελματίες – παραγωγοί (μελιού, ελιών, μπαχαρικών, αλεύρων, αυγών):……. μέτρα
-Παραγωγοί – επαγγελματίες ανθέων φυτών:…….. μέτρα
-Επαγγελματίες – παραγωγοί νωπών αλιευτικών προϊόντων θάλασσας, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας:…… μέτρα
-Επαγγελματίες βιομηχανικών ειδών (κατεψυγμένα, είδη κυλικείου, παντοπωλείου, μέσων συσκευασίας, ειδών ένδυσης, νεωτερισμού, λευκών ειδών, υπόδησης, δερμάτινων ειδών, ψιλικών, ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών κτλ):……. μέτρα
-Αυτοκινούμενα – ρυμουλκούμενα επαγγελματικά οχήματα επαγγελματιών – παραγωγών (πώληση πουλερικών – κουνελιών, κατεψυγμένων, ειδών παντοπωλείου, τυροκομικών, αλλαντικών, ζαχαρωδών προϊόντων κτλ):……. μέτρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα αυξομείωσης των παραχωρούμενων μέτρων μήκους των πάγκων της λαϊκής αγοράς, ανάλογα με τα κριτήρια που ο Δήμος θα καθορίσει.

Τα ειδικά διασκευασμένα οχήματα (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) καθώς και τα οχήματα πώλησης ειδών κυλικείων, θα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο και σε θέσεις όπου δεν θα επηρεάζουν τη λειτουργία της λαϊκής χωροταξικά, την ασφάλεια, την πρόσβαση των λοιπών πωλητών στις θέσεις και στους πάγκους τους αλλά και των καταναλωτών.
Οι θέσεις που τοποθετούνται τα επαγγελματικά οχήματα είναι:
α…………………………………
β…………………………………
γ…………………………………
Όσοι εκ των ανωτέρω πωλητών επιθυμούν να διατηρήσουν την θέση τους, εφόσον αυτή δεν επηρεάζει την λειτουργία της λαϊκής και βρίσκεται στον οικείο τομέα, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.
Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες – πωλητές της λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση μέτρων πρόσοψης των πάγκων ακόμη και όταν οι διπλανοί πωλητές απουσιάζουν, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψη της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.
Κάθε πωλητής υποχρεούται να καταλαμβάνει μόνο το συγκεκριμένο σε διαστάσεις χώρο που του παραχωρείται, όπως αυτός αναγράφεται στην άδεια χρήσης χώρου, (αριθμός χώρου και τετραγωνικά) και ορίζεται από την διαγράμμιση και να μην εμποδίζουν την λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκόμενων καταστημάτων.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για τη διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Οι πωλητές απαγορεύεται αυστηρά να κατέχουν περισσότερες της μίας θέσης στην Λαϊκή Αγορά.
Απαγορεύεται η χορήγηση γειτονικής θέσεως σε συγγενικά πρόσωπα. Εάν αυτό αποδειχθεί εκ των υστέρων να γίνεται τοποθέτηση εκ νέου σε άλλη θέση.
Επίσης απαγορεύεται να πωλούν την ίδια μέρα, με την ίδια άδεια σε Λαϊκή Αγορά άλλης πόλης.
Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους καθώς και ο τρόπος έκθεσής τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, επίσης επιτρέπεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα μπροστά και όχι σε ύψος που θα ξεπερνά τα δύο (2) μέτρα. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση στάντ, άλλων κατασκευών ή επιπλέον πάγκων πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.

Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση παντός φορτηγού αυτοκινήτου, των πωλητών της λαϊκής αγοράς, δίπλα σε γωνίες των κάθετων δρόμων (παρεμπόδιση κυκλοφορίας οχημάτων συμπολιτών μας) επάνω σε πεζοδρόμια όπισθεν των πάγκων τους κτλ.
Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο κατά περίπτωση όπως αυτά καθορίζονται από τον Κ.Ο.Κ.
Απαγορεύεται να υπάρχουν αυτοκίνητα εντός του χώρου της λαϊκής αγοράς. Η στάθμευση των αυτοκινήτων των επαγγελματιών θα γίνεται περιμετρικά της λαϊκής. Επίσης απαγορεύεται να υπάρχουν αυτοκίνητα πωλητών στις οδούς Κύπρου και Αθανασίου Διάκου.
Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση των εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά την λειτουργία της.