Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την επικείμενη λήξη της διεθνούς συμφωνίας που ρυθμίζει τη διακίνηση και τον γεωγραφικό προσδιορισμό του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και ζητά την αφύπνιση της Επιτροπής και την έγκαιρη λήψη μέτρων.

eliesΣύμφωνα με τον Έλληνα ευρωβουλευτή, «Η διεθνής συνθήκη του 2005 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές πρόκειται να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Η συνθήκη αυτή ρυθμίζει θέματα διάθεσης, εμπορίας αλλά και γεωγραφικού προσδιορισμού του ελαιολάδου και των ελιών, που αποτελούν σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού νότου. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι για την Ελλάδα οι ελιές Καλαμάτας, οι οποίες συνιστούν εξαγωγικό προϊόν με παγκόσμια αναγνώριση».

Ο Μανώλης Κ.Κεφαλογιάννης τονίζει ότι τα ίδια τα Κράτη Μέλη πλήττονται βαρύτατα τόσο από τις συνέπειες της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, όσο και από το ρωσικό εμπάργκο και ζητά να ενημερωθεί αναλυτικά για τις ενέργειες της Επιτροπής αναφορικά με την παράταση της συμφωνίας, καθώς και την προάσπιση των δικαιωμάτων των παραγωγών ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

“Η διεθνής συνθήκη του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές πρόκειται να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του 2014.

Η συνθήκη αυτή ρυθμίζει θέματα διάθεσης, εμπορίας αλλά και γεωγραφικού προσδιορισμού του ελαιολάδου και των ελιών που αποτελούν σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού νότου. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι για την Ελλάδα οι ελιές Καλαμάτας, οι οποίες συνιστούν εξαγωγικό προϊόν με παγκόσμια αναγνώριση. Όπως είναι γνωστόν επίσης, τα ίδια  Κράτη Μέλη πλήττονται βαρύτατα τόσο από τις συνέπειες της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, όσο και από αυτές των ρωσικών απαγορεύσεων.

Βάσει των ανωτέρων ερωτάται η Επιτροπή:

1.Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκαιρη παράταση- επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας;

2. Ποιά μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών στην περίπτωση λήξης της ισχύος της;”