Το ΕΚ ζήτησε από τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαλείψουν τα εμπόδια που υπάρχουν στην ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής ευρωπαϊκής αγοράς. Οι ευρωβουλευτές τόνισαν επίσης την ανάγκη να αποφευχθεί η κατάχρηση από διαδικτυακές εταιρίες της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά μέσω της επιβολής των κανόνων για τον ανταγωνισμό.

Europe_153127953_454180

Η ενιαία ψηφιακή αγορά θα μπορούσε να δώσει πρόσθετο όφελος στην ευρωπαϊκή οικονομία ύψους έως και 260 δισ. ευρώ το χρόνο καθώς και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, αναφέρει το κείμενο του ψηφίσματος, το οποίο εγκρίθηκε με 384 ψήφους υπέρ, 174 κατά, και 56 αποχές. Προειδοποιεί ωστόσο ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως ο κατακερματισμός της αγοράς, η έλλειψη διαλειτουργικότητας και οι περιφερειακές και δημογραφικές ανισότητες στην πρόσβαση στην τεχνολογία.

Η επιβολή των ευρωπαϊκών κανονισμών στις εταιρίες διαδικτυακής αναζήτησης

Το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι η διαδικτυακή αγορά αναζήτησης έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού στην ενιαία ψηφιακή αγορά και εκφράζει ικανοποίηση για τις δεσμεύσεις της Επιτροπής να διερευνήσει περαιτέρω τις πρακτικές των μηχανών αναζήτησης.

Το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή “καλεί την Επιτροπή να αποτρέπει κάθε αθέμιτη πρακτική στην εμπορία διασυνδεδεμένων υπηρεσιών από φορείς εκμετάλλευσης μηχανών αναζήτησης”, τονίζοντας ότι απαιτείται αμεροληψία και διαφάνεια στον ευρετηριασμό, την αξιολόγηση, την παρουσίαση και την ταξινόμηση του περιεχομένου από τις μηχανές αναζήτησης”

Δεδομένου ότι οι μηχανές αναζήτησης “μπορεί να εξελιχθούν σε ρυθμιστές της πρόσβασης” αλλά και λόγω της δυνατότητάς τους “να αξιοποιούν εμπορικά τη δευτερογενή εκμετάλλευση των πληροφοριών που λαμβάνουν” οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης την

 

Επιτροπή “να εξετάσει προτάσεις για την αποδέσμευση των μηχανών αναζήτησης από άλλες εμπορικές υπηρεσίες, ως μακροπρόθεσμο μέσο”.

Το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμόζεται η “ίση μεταχείριση στη διακίνηση δεδομένων στο διαδίκτυο, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβολές” και καλούν τα κράτη μέλη να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για το πακέτο των τηλεπικοινωνιών, το οποίο “θα θέσει τέρμα στις χρεώσεις περιαγωγής στο εσωτερικό της ΕΕ, θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την ουδετερότητα του δικτύου, και θα βελτιώσει την προστασία των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά”.

Κοινά πρότυπα για το cloud computing

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των διεθνών προτύπων και προδιαγραφών για το cloud computing, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα σέβεται την προστασία της ιδιωτικής ζωής, θα είναι αξιόπιστο και προσιτό, διαλειτουργικό, ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό.