Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική: Έγκριση επενδύσεων ύψους 40 εκατ. ευρώ

 κατάλογοςΣύνοδος Ολομέλειας

Το ΕΚ ενέκρινε την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου τις προτάσεις για επενδύσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ σε πιλοτικά προγράμματα για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την περίοδο 2011-2013. Χάρη στην επιμονή των ευρωβουλευτών και του εισηγητή και Έλληνα ευρωβουλευτή Γεώργιου Κουμουτσάκου (ΕΛΚ) θα επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που δημιουργήθηκε το 2007, περιλαμβάνει και συνδυάζει πολιτικές για τις θαλάσσιες μεταφορές, τον τουρισμό, την αλιεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την βιοποικιλότητα.

“Αυτός ο χρηματοδοτικός κανονισμός θα επιτρέψει τη δημιουργία συνεργειών για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος” δήλωσε ο εισηγητής Γεώργιος Κουμουτσάκος (EPP, EL) στη σχετική συζήτηση πριν από τη ψηφοφορία, προσθέτοντας ότι “από την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική δεν ωφελούνται μόνο τα παράκτια κράτη· ωφελείται το σύνολο της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς το πλέγμα των συνυφασμένων με τη θάλασσα οικονομικών δράσεων είναι ευρύτατο και ο αντίκτυπος τους άμεσα αισθητός από το σύνολο της οικονομίας και από μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Μην ξεχνάμε ότι οι οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου στη θάλασσα και τις ακτές παράγουν το 40% ακαθάριστου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης”. Ο κ. Κουμουτσάκος υπογράμμισε επίσης “την ιδιαίτερη σημασία που έχει η διεθνής πτυχή της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και η συνεργασία στο πλαίσιο της με τρίτες χώρες.”

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι όλοι οι φορείς σε διεθνές, εθνικό,  περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εν λόγω πολιτικής προκειμένου να  ενισχύσουν την ανάπτυξη των παράκτιων και των “εξόχως απόκεντρων περιοχών” της ΕΕ.

Το ΕΚ ζητά να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, μέσω της συμπερίληψης της στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για το 2014-2020.