Να δηλώσουμε όλοι την αντίθεση τους στα σχέδια του ΥΠΕΚΑ και φορέων της περιοχής.

 κατάλογοςΚαλούμε τους συλλογικούς φορείς και τους ενεργούς πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στη «διαβούλευση» που βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς ΥΠΕΚΑ, δηλώνοντας την αντίθεσή τους στην απροκάλυπτη πολιτική παρέμβαση της Κυβέρνησης που στόχο έχει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων και πολυεθνικών ξεπουλώντας ακόμη ένα δημόσιο αγαθό.

Πάρτε μέρος μαζικά στη διαβούλευση –ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΗΓΕΙ ΑΥΡΙΟ 25/11- εκφράζοντας τη γνώμη σας και πιο συγκεκριμένα την αντίθεσή σας στο άρθρο 17, με βάση το οποίο:

·  Η γνώμη του ΥΠΕΚΑ για το περιεχόμενο των ΠΕΣΔΑ, από συμβουλευτική γίνεται υποχρεωτική, με το πρόσχημα της διασφάλισης της συμβατότητάς τους με τον εθνικό σχεδιασμό.

·  Δίνεται η δυνατότητα στο ΥΠΕΚΑ να παρακάμπτει τις περιφέρειες και τους περιφερειακούς φορείς διαχείρισης, καταρτίζοντας «με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας Περιφέρειας, ή μέρους αυτής, όπου θα προβλέπονται και οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του, έως ότου καταστούν λειτουργικές οι προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ, εφόσον συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, σε περιπτώσεις υποθέσεων καταγγελίας παραβίασης νομοθεσίας τη ΕΕ για τα απόβλητα που εκδικάζονται από το ΔΕΕ βάσει των διαδικασιών του άρθρου 260 της ΣΛΕΕ».

Οι Οικολόγοι Πράσινοι επαναλαμβάνουν και επιμένουν:  Η διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να στοχεύσει στην κοινωνική αποδοχή με την υιοθέτηση ενός αποκεντρωμένου μοντέλου διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, όσο πιο κοντά στο τόπο παραγωγής τους και τη διάχυση των ωφελειών που προκύπτουν στους δήμους και τους πολίτες. Τα απορρίμματα όχι μόνο δεν είναι σκουπίδια αλλά είναι «χρυσός»!