ΜΠΙΝΟΣΣας προσκαλούμε να έλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου  Αλμωπίας,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  και  στην αίθουσα  συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου, την  27η   του  μηνός Νοεμβρίου,  έτους  2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα   20:00   (8:00  μ.μ.),  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 76  του Ν. 3852/2010. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα γίνει  την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα:

 

1)     Προτάσεις  για την ανάπτυξη του Δήμου Αλμωπίας.

2)     Προτάσεις για  την άρδευση στην περιοχή  του Δήμου Αλμωπίας.

                     

 

                               

                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                               ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

                         

 

                            ΜΠΙΝΟΣ  Γ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ