anergoi-skies1-620x320

Η aftodioikisi.gr δημοσιεύει όλες οι προσλήψεις των τελευταίων ημερών που ανακοινώθηκαν για θέσεις εργασίας στο Δημόσιο και ΟΤΑ. Σε κάθε σύνδεσμο  μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε περίπτωση.

 

ΑΣΕΠ: 274 θέσεις επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής

Για την κάλυψη των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (274) θέσεων επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας , σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 4052/2012 και του άρθρου 9 του Ν.4210/2013…

 

Προσλήψεις: 6 ηλεκτροτεχνικοί στο ΔΕΔΔΗΕ Βόλου  

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας /περιοχής Βόλου ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ (για τις ανάγκες αυτής στην περιοχή Βόλου / έδρα, στο υποπρακτορείο Σκιάθου, στο υποπρακτορείο Σκοπελου και στο υποπρακτορείο Ζαγορας) που εδρεύει στο Βόλο του Νομού Μαγνησίας κ…

 

35 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Κοζάνης (προκήρυξη)

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα των εξής ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (ΦΟΡΤΩΤΕΣ) ΔΕ Μηχανοτεχνίτης ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών -Υποσταθμών Δ…

 

Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Έδεσσας (προκήρυξη)  

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, Περιοχή Έδεσσας, (για τις ανάγκες αυτής στην Έδρα στην Έδεσσα και στο Πρακτορείο Γιαννιτσών), που εδρεύουν στο Νομό Πέλλας, και συγκεκριμένα ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού και ΔΕ Ηλεκτρο…

Πρόγραμμα κατάρτισης του υπουργείου Τουρισμού για 475 απασχολούμενους (Προκήρυξη)

Προκήρυξη για την εισαγωγή 475 Καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού εκδόθηκε, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων «Κατάρτιση-Μετεκπαίδευση εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσ…

Την περασμένη εβδομάδα ανκοινώθηκαν περισσότερες από 59 χιλιάδες θέσεις εργασίας (59.026) οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην “Αυτοδιοίκηση”. Παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για κάθε περίπτωση:

 

68 θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Αττικής (έντυπο αίτησης)

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 13 ΔΕ Οδηγών – Μηχανοδηγών – Χειριστών 3…

 

36 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας 36 μουσικών με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς, αναλυτικότερα σε Τμήματα και Σχολές: -Σύγχρονο Τμήμα: 5 άτομα (Αρμόνιο 2, Ηλεκτρική Κιθάρα 1, Ηλεκτρικό Μπάσο1, Ακορντεόν 1) -Μουσική Προπαιδεία: 1 άτομο -Λαϊκή & Παραδοσια…

 

Προσλήψεις: 18 εποχικοί στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας (πίνακας)

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής, Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλ…

 

12 θέσεις εργασίας στην Λέσβο

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Βελτίωση κατά τμήματα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Ε.Ο. μέχρι Καρίνη Νήσου Λέσβου», για χρονικό διάστημα επτά μηνών. Οι θέσεις αφορούν 2 Αρχαιολόγους κατηγορίας ΠΕ και 10 ειδικευμένους Εργάτες ΥΕ. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, κ…

 

2 θέσεις σχολικών τροχονόμων στο Καρπενήσι

Ανακοίνωση για την πλήρωση δυο θέσεων Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, στο 1ο και 2ο Δημοτικό σχολειό Καρπενησίου σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015. 2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του. 3. Ο…

 

Προσλήψεις: Προκήρυξη για 12 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Την πλήρωση θέσεων επιστημονικού προσωπικού προκηρύσσει η Τράπεζα της Ελλάδος κατόπιν επιλογής, δώδεκα θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος αυτής, ως εξής: Α. Εννέα θέσεις επιθεωρητών πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών, κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά ή στη Λογιστική ή στην Ελεγκτική ή σε συνδυασμ…

 

ΑΣΕΠ: 274 θέσεις επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής

Για την κάλυψη των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (274) θέσεων επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας , σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 4052/2012 και του άρθρου 9 του Ν.4210/2013…

 

Έρχονται 50.000 προσλήψεις σε ΟΤΑ και Δημόσιο- Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων (πίνακες)

Την πρόσληψη 50.000 ανέργων από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και κυρίως των νοικοκυριών, των οποίων όλα τα μέλη είναι άνεργοι, προβλέπει νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει. Όσοι προσληφθούν θα εργασθούν για πέντε μήνες σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπηρεσίες …

 

ΟΣΕ: Έρχονται προσλήψεις 162 μόνιμων (λίστα)

Την πρόσληψη 162 ατόμων, που θα καλύψουν μέρος των αυξημένων αναγκών του σε προσωπικό, ενέκρινε κατά την χθεσινή συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ. Πρόκειται για προσωπικό κυρίως σε θέσεις μηχανικών, σταθμαρχών και τεχνικών, όπου οι ανάγκες που καταγράφονται είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Ειδικότερα οι προσλήψεις που εγκρίθηκαν αφορούν: -33 θέσεις στον κλάδο των μηχανικών. -60 θέσεις στον κλάδο…

 

Υπ. Τουρισμού: 77 θέσεις στα τμήματα μετεκπαίδευσης

Η υπουργός τουρισμού ανακοίνωσε την κατανομή και την πρόσληψη, με τη διαδικασία επιλογής, εβδομήντα επτά συνολικά ατόμων ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθεία, για τη στελέχωση των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015, που θα λειτουργήσουν στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδο. Η κατανομή και η πρόσληψη γίνονται στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση – Μετεκπαίδευση εργ…

 

ΟΑΕΔ: 6.000 νέες θέσεις μέσω επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών

Επιπλέον 6.000 άνεργοι ηλικίας θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-66 ετών». Η δράση εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας πριν από λίγες ημέρες και έρχεται να προστεθεί στην πρώτη δράση του προγράμματος που αφορούσε στη δημ…

 

Προκήρυξη για μηχανικούς στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, με αντικείμενο την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δύο(2) ατόμων με ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών κ…

 

Μεσσηνία: Δημιουργούνται 100 θέσεις εργασίας

Στη δημιουργία 100 θέσεων απασχόλησης ανέργων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ στοχεύει το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «Προτεραιότητα στην Απασχόληση» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στο οποίο καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμε…

 

19 θέσεις εργασίας στην Ρόδο (προκήρυξη)

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ», που εδρεύει στη Ρόδο, για: – ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) -ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) -ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΔΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Υποβολή αιτήσε…

 

20 εργάτες καθαριότητας στο Δήμο Βοΐου

Ο Δήμος Βοΐου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Νοέμβριο 2014, συνολικού αριθμού είκοσι ως εργάτες καθαριότητας, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλ…

 

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει ο Δήμος Ζωγράφου.

Ο δήμος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου που εδρεύει στου Ζωγράφου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Εσωτερικών χώρων (Κοιμητήριο) 3 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Εξωτερι…

 

14 θέσεις εργασίας για ένα έτος στο Δήμο Περιστερίου (προκήρυξη)

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την εκτέλεση του έργου «Εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου», συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος. Δείτε αναλυτικά τις θέσεις στην προκήρυξη. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 25 έως 60 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική κατ…

 

θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Το δημοτικό βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής: 2 Βρεφονηπιοκόμος ΤΕ 1 Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ 1 Τραπεζοκόμος ΥΕ Υποβολή …

 

25 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (προκήρυξη)

Την πρόσληψη 25 εποχικών υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής ανακοίνωσε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

 

Δ. Κηφισιάς: Προσλήψεις 25 εποχικών υπαλλήλων

Την πρόσληψη 25 εποχικών υπαλλήλων ανακοίνωσε ο Δήμος Κηφισιάς, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Η πρόσληψη αφορά : 9 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 10 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ Υποβολή αιτήσ…

 

17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παιονίας

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό προσωπικό για τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων της κατά τη διδακτική περίοδο 2014-2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τις εξής κατά αριθ…

 

12 προσλήψεις στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Κολυμβητικών Τμημάτων στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2014 – 2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (08) μηνών, συνολικό αριθμό δώδεκα (12) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσική…

 

28 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Νότιου Πηλίου

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νοτίου Πηλίου, που εδρεύει στην Αργαλαστή, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 20 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας…

 

Πρόσληψη 1.232 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στους ΟΤΑ- Αναλυτικός πίνακας

Εγκρίνεται η πρόσληψη 1.232 πτυχιούχων φυσικής αγωγής, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπογράφουν οι Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννης Ανδριανός, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αργύρης Ντινόπουλος, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο αν. Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, με σ…

 

Προσλήψεις: 10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλλιθέας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», που εδρεύει στην Καλλιθέα: 3 ΔΕ βοηθών βρεφονηπιοκόμων 5 ΥΕ Καθαριστών/τριων 2 ΥΕ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση…

 

Προσλήψεις: 4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας: 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδ…

 

Δ. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας: 14 προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) ανακοίνωσε ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος: 6 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 2 ΔΕ Μαγείρων 3 ΥΕ Καθαριστών –Βοηθητικού προσωπικού Υποβολή αι…