Ειδική συνεδρίαση για το μέλλον της επιχείρησης και του κέντρου «Καταρράκτες» πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της «Τουριστικής Έδεσσας Α.Ε.» με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων.

edessa280514_5
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών, που δείχνουν ότι η επιχείρηση είναι ζημιογόνος κατά τα τελευταία έτη και έχει συσσωρεύσει χρέη της τάξης των 1.800.000 €, ενώ οι απαιτήσεις της ανέρχονται σε 400.000 € περίπου, δηλαδή τα συνολικά της χρέη ανέρχονται σε 1.400.000 € περίπου. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης με το υφιστάμενο μοντέλο είναι ανέφικτη και πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για αλλαγή του τρόπου λειτουργίας.
Στόχος της Διοίκησης είναι η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης που αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της πόλης και για το λόγο αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί η συνέχιση της λειτουργίας της. Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημανθεί ότι η επιχείρηση είναι Ανώνυμη Εταιρία και δεν μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με ζημίες, ούτε να λειτουργεί με το ίδιο μοντέλο που έχει δημιουργήσει τα οικονομικά προβλήματα.
Από τη Διοίκηση προτάθηκε στους εργαζόμενους η ανάληψη της λειτουργίας της επιχείρησης από τους ίδιους και μάλιστα από μηδενική βάση. Τονίστηκε ότι δεν υπάρχουν προειλημμένες αποφάσεις και μπορεί να συζητηθεί οποιαδήποτε λύση. Η πρόταση για ανάληψη της λειτουργίας της επιχείρησης από τους εργαζόμενους ή πιθανές αντιπροτάσεις των εργαζομένων θα συζητηθούν σε μία εβδομάδα για να υπάρξει χρόνος αντίδρασης, διότι σε άλλη περίπτωση επιβάλλεται από τον «Καλλικράτη» η λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης.
Είναι σημαντικό ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν τον ίδιο στόχο, δηλαδή την εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης, ενώ είναι σαφής σε όλους η εξαιρετικά δυσχερής κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η «Τουριστική». Οι εργαζόμενοι ζουν την αγωνία για το μέλλον της επιχείρησης και κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Μέλημα της Διοίκησης είναι οι εργαζόμενοι, αλλά κυρίως το συμφέρον του Δήμου, καθώς η επιχείρηση είναι μία ανεξάρτητη Ανώνυμη Εταιρία, στην οποία όμως ο Δήμος έχει τη συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών.