Με τα παρακάτω δέκα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη, πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Πέμπτη 27/11/2014, κι ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:

IF
1)Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας.
2)Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2013.
3)Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014.
4)Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για τη διενέργεια πληρωμών έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
5)Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας.
6)Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Σκύδρας.
7)Παραλαβή της συγκοινωνιακής μελέτης του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Αρσενίου Δήμου Σκύδρας».
8)Παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Αρσενίου Δήμου Σκύδρας».
9)Έγκριση για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-13» για το έργο «Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων Τ.Κ. Αρσενίου Δήμου Σκύδρας».
10)Έγκριση για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-13» για το έργο «Βελτίωση και Ανάπλαση Παιδικών Χαρών Δήμου Σκύδρας».
11)Έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Εγκατάσταση πυροπροστασίας και διαμόρφωση χώρων υγιεινής στα στάδια του Δήμου Σκύδρας».
12)Δωρεάν παραχώρηση για χρήση αίθουσας στο πολιτιστικό σωματείο με την επωνυμία «Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος – Εύξεινος Λέσχη Σκύδρας».
13)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας στον «ΦΕΣ ΚΑΛΗΣ».
14)Δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Σκύδρας στον αθλητικό σύλλογο «Α.Σ. ΠΕΤΡΑΪΚΟΣ» για τις 29 και 30 Νοεμβρίου 2014.