100_4591
Η Εθελοντική Κίνηση πεζοπορίας και ποδηλασίας «ΠΕΖΗ.ΛΑΤΟΣ» Σκύδρας οργανώνει φθινοπωρινή ποδηλατάδα, για την Κυριακή 23Νοεμβρίου 2014, κι ώρα 11:00.
Αφετηρία και τερματισμός θα είναι το Δημαρχείο.
Η διαδρομή θα καλύπτει, σχεδόν, την περίμετρο της πόλης της Σκύ-
δρας μ΄επιπλέον μετακίνηση κι επιστροφή από το Μαυροβούνι.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τον κατάλληλο
και προβλεπόμενο εξοπλισμό ασφάλειας και να τηρούν τον κώδικα
οδικής κυκλοφορίας.
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι συμμετέχοντες έχουν αποκλειστικά
την προσωπική ευθύνη της ασφάλειας και της προστασίας τους
σ΄όλο το μήκος και τη διάρκεια της διαδρομής.
Το προσεχές διάστημα θα υπάρξει ανακοίνωση για την πραγματο-
ποίηση της βραδινής, γιορτινής ποδηλατάδας του Δεκέμβρη.

Δημήτρης Αλεξανδρίδης