Δικαίωμα για έξοδο στη σύνταξη ακόμα και χωρίς όριο ηλικίας έχουν 50.000 «παλαιοί ασφαλισμένοι» που εργάζονται στο Δημόσιο ή καλύπτονται από τα ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ και τράπεζες).

Πρόκειται για ασφαλισμένους που ξεκίνησαν να εργάζονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982 και οι οποίοι διασώζονται από τις ανατροπές στα όρια ηλικίας. Η πόρτα εξόδου ανοίγει με 35 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας, ενώ ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν στο Δημόσιο για έγγαμες γυναίκες και μητέρες ανηλίκων. Εναλλακτικά οι ασφαλισμένοι μπορούν να αποχωρήσουν με 25 έτη ασφάλισης και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.

0053c2bd86ac0b6de6a6163ac4192566Πηγή: Έθνος