Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη η 3η Ημερίδα – Workshop με θέμα «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εταίρου του ευρωπαϊκού έργου ENERGY WASTE, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307). Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

6-Energy,Waste,Water
Στόχος της 3ης ημερίδας του έργου ENERGY WASTE ήταν η παρουσίαση των εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων, καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου ENERGY WASTE σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – και πέρα από τα όρια αυτής – και παράλληλα η ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος προσκεκλημένων. Πάνω από 90 διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων με τη συμμετοχή τους ανέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για το επίκαιρο θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ειδικότερα της ενεργειακής αξιοποίησης αυτών.
Στο πλαίσιο του έργου ENERGY WASTE, μελετήθηκε, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε πιλοτικά η ενεργειακή αξιοποίηση του υπολείμματος – μη ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων – που προέρχεται από τα εργοστάσια ανακύκλωσης, επεξεργασίας και ανάκτησης αποβλήτων, η μέχρι σήμερα διαχείριση του οποίου είναι η διάθεσή του ως απόβλητο στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ). Στη συγκεκριμένη ημερίδα δόθηκε από τους ομιλητές ιδιαίτερη έμφαση στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου ENERGY WASTE που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή της ενεργειακής αξιοποίησης καυσίμου που προέρχεται από απορρίμματα (RDF/SRF) και πιο συγκεκριμένα στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα της τεχνολογίας αεριοποίησης.
Την έναρξη των εργασιών της 3ης ημερίδας του έργου ENERGY WASTE, κήρυξε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Θεοφάνης Παπάς, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες ενώ ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον επίσημο προσκεκλημένο ομιλητή της ημερίδας κ. Gerhard Freitag, Διευθυντή της Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης της Βιέννης, η οποία είναι χωροθετημένη στο κέντρο της πόλης. Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Παπάς τόνισε την σπουδαιότητα του ρόλου της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων και την αναγκαιότητα για την εφαρμογή ολοκληρωμένων μεθόδων διαχείρισης, υπογραμμίζοντας ότι «επιβάλλεται η υιοθέτηση όσο το δυνατόν πιο σύγχρονων, αποτελεσματικών, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά αποδεκτών βιώσιμων λύσεων».
Αναφορικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Παπάς ανέφερε ότι πρόσφατα, εγκρίθηκε, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, η ένταξη της πράξης «Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη». Ο κ. Παπάς ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της αναθεώρησης από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (Φο.Δ.Σ.Α.), ενώ επισήμανε ότι ο υπό αναθεώρηση περιφερειακός σχεδιασμός προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες για την αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου ENERGY WASTE.
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος τόνισε ότι η Π.Ε.Δ. στηρίζει κάθε προοδευτική μέθοδο και δράση σχετικά με το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.
Στο πλαίσιο των εργασιών της ημερίδας παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες και εκπροσώπους ειδικών φορέων του τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ο Δρ. Ε. Καλογήρου, Αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων WTERT και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Ελλάδος – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, τόνισε τη μεγάλη συμβολή της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και παρουσίασε παγκόσμια στοιχεία εφαρμογής μεθόδων ενεργειακής αξιοποίησης ενώ ο κ. Gherhard Freitag, Διευθυντής της Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης της Βιέννης, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τη λειτουργία και τη σταδιακή αναβάθμιση της μονάδας, από το 1970 έως και σήμερα. Ο κ. Freitag υπογράμμισε ότι τα προβλήματα και οι προκλήσεις στη λειτουργία της εν λόγω μονάδας αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση του κοινού και συνέστησε στους ελληνικούς φορείς την ανάγκη σωστής πληροφόρησης της κοινωνίας και των αρμοδίων φορέων με στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής.
Ο κ. Π. Καφάσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προμηθειών – Υπηρεσιών – Προγραμμάτων, του ΦοΔΣΑ Δυτικής Μακεδονίας – ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. – παρέθεσε αναλυτικά τα στοιχεία της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στοιχεία της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης που υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ ενώ από την πλευρά του ο κ. Μ. Γεράνης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, μίλησε για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τις δυνατότητες και προοπτικές που διανοίγονται στο πλαίσιο της ιεράρχησης που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι η τελική διάθεση αποτελεί το τελευταίο στάδιο. Ακόμη, ο κ. Ν. Μουσιόπουλος, καθηγητής του τμήματος Μηχανολόγων-Μηχανικών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Α.Π.Θ. αναφέρθηκε διεξοδικά στη σκοπιμότητα της εφαρμογής της θερμικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Ο κ. Μουσιόπουλος τόνισε επίσης την ανάγκη εφαρμογής συνδυασμού τεχνολογιών για τη βέλτιστη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις τοπικές συνθήκες της κάθε περιοχής.
Στο τελευταίο μέρος της ημερίδας οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου ENERGY WASTE, ο κ. Γ. Καφές, επιστημονικός συνεργάτης της WATT A.E. (πρώην ΕΠΑΝΑ Α.Ε.) και ο κ. Π. Βουνάτσος, επιστημονικός συνεργάτης και ερευνητής του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α. / Ι.Δ.Ε.Π.), παρουσίασαν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος. Ο κύκλος των παρουσιάσεων ολοκληρώθηκε από τον κ. Γ. Μαυρουδή, εκτελεστικό αντιπρόσωπο της SOLENA FUELS HELLAS, ο οποίος αναφέρθηκε στην εναλλακτική τεχνολογία αεριοποίησης πλάσματος «υάλωση», ως μία εναλλακτική μορφή διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων.
Η ημερίδα ανέδειξε τη διαφορετική προσέγγιση αναφορικά με την επιλογή μεθόδων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που παρατηρείται στην Ελλάδα, σε σχέση με τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται τόσο στην Ευρώπη και την Αμερική, όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν από την απουσία ενημέρωσης και κοινωνικής συναίνεσης στην υλοποίηση έργων. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι είναι επιτακτική ανάγκη στην Ελλάδα να προχωρήσουν οι φορείς στην υιοθέτηση συνδυασμού τεχνολογιών, στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, παράλληλα με στοχευμένες ενέργειες για τη διασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής.
Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι επικεφαλής εταίρος του έργου ENERGY WASTE είναι η εταιρεία WATT Α.Ε. (πρώην ΕΠΑΝΑ Α.Ε.) και οι λοιποί εταίροι του είναι: α) το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), β) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και γ) η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREF). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.923.079,00 €, ενώ η ημερομηνία λήξης του είναι η 31η Δεκεμβρίου 2014.
Όλες οι παρουσιάσεις της 3ης ημερίδας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου www.energywaste.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ENERGY WASTE οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους εξής τρόπους: www.energywaste.gr, Tηλ: +30 210 6565 170, Φαξ: +30 210 6565 171, E-mail: [email protected].gr.