Η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις διαδικασίες πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων τελειόφοιτων και αποφοίτων σχολών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.- Ι.Ε.Κ.), τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, στις 10.30 το πρωί, στην Αίθουσα «Αλέξανδρος» της Π.Κ.Μ (Εθν. Αμύνης 1).

DSCN0422
Η ημερίδα αφορά στις ειδικότητες: Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Α , Γ, Δ ειδικότητας, Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών & Αερίων Καυσίμων, Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Ηλεκτροσυγκολλητών/Οξυγονοκολλητών, Μεταλλικών Κατασκευών, και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Μοναστηρίου 12, τηλ.2313325482, e-mail: [email protected]).
Το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας, που θα συντονίσει ο Κωνσταντίνος Τσαπουρνάς, υπεύθυνος ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ Λευκού Πύργου, έχει ως εξής:
10.30-11.00: Προσέλευση
11.00-11.10: Χαιρετισμοί
11.10-11.40: «Νέο Εθνικό πλαίσιο Προσόντων – Διαδικασίες Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»
Εισηγητής: Πέτρος Τσίντζος . Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕΣΥΠ Θέρμης εκπαιδευτικός ΠΕ12 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Μέλος επιτροπής εξετάσεων -εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος.
11.40-12.40: «Διαδικασίες Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑ.Σ. – Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων του Ηλεκτρομηχανολογικού Τομέα»
Ειδικότητες: Ψυκτικών Εγκαταστάσεων , Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Α΄, Γ΄, Δ΄ ειδικότητας Εγκαταστατών Καύσης Υγρών & Αερίων Καυσίμων, Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Ηλεκτροσυγκολλητών/Οξυγονοσυγκολητών, Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.
Εισηγητής : Μαρία Γουλάπτση, διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Π.Κ.Μ. Υπεύθυνη διενέργειας των εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος.
12.40-13.15: Παρεμβάσεις εκπροσώπων επαγγελματικών οργανώσεων- Ερωτήσεις.
13.15 : Λήξη ημερίδας.