Αντιπεριφερειάρχης Θ. Θεοδωρίδης: Η εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αποτελούν τη βάση της πρόληψης για την πολιτική προστασία

Interreg-Σύσκεψη-Διοικητήριο

Δύο πρωτότυπες δράσεις θεματικών εργαστηρίων για νέους και δημοσίους υπαλλήλους πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Developing River Basins Sustainable Management Mechanisms (mainly by infrastructures’ restoration) as Precautionary Measure Against Intensive Torrential Phenomena», Πρόγραμμα IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – F.Y.R.O.M. 2007 – 2013».

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης νέων και δημοσίων υπαλλήλων στην Έδεσσα, στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου και στην αίθουσα συσκέψεων του Διοικητηρίου.

Οι νέοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Έδεσσας που συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους κκ. Βασίλη Γιουματζίδη, Πλάτωνα Μιμιλίδη, Φωτεινή Πανιώρα και Αθανάσιο Στογιάννη.

Αντίστοιχα, οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετείχαν στη δράση προέρχονταν από υπηρεσίες της Π.Ε. Πέλλας και του Δήμου Έδεσσας με αρμοδιότητα σχετική με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, την υλοποίηση τεχνικών έργων και την πολιτική προστασία.

Interreg-Προϊστάμενος Πολιτικής Πρ οστασίας Π.Ε. Πέλλας

Στο πλαίσιο των δύο δράσεων πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας και Προγραμματικού Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη, τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Δρ. Χρήστο Μπιμπίτσο και τον Στέφανο Αργυράκη, στέλεχος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πέλλας.

Ο κ. Θεοδωρίδης παρουσίασε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την πολιτική προστασία και τα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που υλοποιήθηκαν, κατασκευάζονται και προγραμματίζονται για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Πέλλας. Με την ευκαιρία, αναφέρθηκε στο στόχο της Περιφέρειας για ένταξη της πολιτικής προστασίας ως μία οριζόντια συνιστώσα σ’ όλες τις δράσεις και έργα που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται. Επίσης, τόνισε τη σημασία της αξιοποίησης του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της Πέλλας, κυρίως μέσα από καινοτόμες δράσεις και έργα στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα ευχαρίστησε τον Διευθυντή του Επαγγελματικού Λυκείου Έδεσσας κ. Αναστάσιο Δίου για τη συμμετοχή του σχολείου στην επιμορφωτική δράση.

tn

Ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος Μπιμπίτσος αναφέρθηκε ειδικότερα στα μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που υλοποιούνται από την Π.Ε. Πέλλας σε συνεργασία με όλους τους φορείς του τοπικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, αλλά και σε θέματα που αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας της Πέλλας και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Ο κ. Αργυράκης παρουσίασε το θεσμικό και νομικό πλαίσιο διαχείρισης των υδάτων, τη σημασία των έργων ορεινής υδρονομίας και τα ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου της Πέλλας.

Μέσω του συγκεκριμένου έργου έχει αναπτυχθεί μία σημαντική Γεωγραφική Βάση Πληροφοριών για την πρόβλεψη πλημμυρών και την υποστήριξη του σχεδιασμού πρόληψης, ενώ πρόκειται να εκπονηθούν και μελέτες για την αποτύπωση των κινδύνων και τα σημαντικά έργα ορεινής υδρονομίας που χρειάζεται να ολοκληρωθούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Πέλλας.