Το «Γραφείο Αθλητισμού & Νέας Γενιάς» που ανήκει στο Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του
Δήμου Αλμωπίας συνέταξε το «Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών
Εγκαταστάσεων» του Δήμου μας.

222aad9034cb5699cea9341452198acc_L
O κανονισμός θα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του δήμου
Αλμωπίας από Δευτέρα 15/12/2014 και μέχρι Τετάρτη 31/12/2014.
Καλούνται όσοι δημότες – πολίτες θέλουν να καταθέσουν τις προτάσεις
τους επί της εισήγησης να τις στείλουν με email* στο
[email protected] ή εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου
μέχρι τη 31/12/2014.