Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

dhmarxeio-edessas

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014. (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας)
2. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αρδευτικό έργο Πλατάνης Δήμου Έδεσσας». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3. 15η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών)

4. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για παράδοση ακινήτου. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών)
5. Επιστροφή χρημάτων προς λογιστική τακτοποίηση. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. Έγκριση υποβολής πρότασης (τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης) με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ. ΕΔΕΣΣΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» στο Μέτρο 321 «Βασικές Υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Π.Α.Α. 2007-2013. (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού)
7. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρ. 7 του Π.Δ. 270/81. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
8. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 283/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο για την υπογραφή συμβολαίου εκποίησης έκτασης που είναι σε εκκρεμότητα από την τέως Κοινότητα Άρνισσας». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
9. Επικαιροποίηση αποφάσεων της άλλοτε Κοινότητας Παναγίτσας και εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο για την υπογραφή συμβολαίου μεταβίβασης – εκποίησης έκτασης που είναι σε εκκρεμότητα. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
10. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία ΕΛΙΚΑΣ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας». (Εισηγητής: Δήμαρχος)
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτίμηση της οικονομικής θέσης και την πορεία της ανώνυμης εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υλοποίηση της απόφασης. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ