Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

• Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Έδεσσας οικον. έτους 2013 (Απολογισμός, Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσεων).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.

dimarxeio-edessas

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών της 23ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2014 & της 4ης Νοεμβρίου 2014. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Επικύρωση πρακτικών της 24ης, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2014 2014. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
3. Επικύρωση πρακτικών της 25ης & 26ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2014. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4. Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής για κατάληψη κοινόχρηστης έκτασης στη Τ.Κ. Άρνισσας. (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας)
5. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, δύο μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής μικρών δημοτικών έργων έτους 2015, προϋπολογισμού έως 5.869,41€ (άρθρ. 15 του Π.Δ. 171/87). (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας)
6. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, μέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο στις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2015, προϋπολογισμού άνω των 5.869,41€ (άρθρ. 16 του Π.Δ. 171/87). (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7. 16η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και επιστροφή χρημάτων στη διαχειριστική αρχή προς λογιστική τακτοποίηση. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών)
8. Οικονομική επιχορήγηση στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών)
9. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 178/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Επανασυζήτηση του θέματος ¨Επιβολή δικαιώματος βοσκής οικον. έτους 2014 για τη Δ.Ε. Έδεσσας¨ λόγω ακύρωσης της απόφασης». (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών)
10. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 179/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Επανασυζήτηση του θέματος ¨Επιβολή δικαιώματος βοσκής οικον. έτους 2014 για τη Δ.Ε. Βεγορίτιδας¨ λόγω ακύρωσης της απόφασης». (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών)
11. Παραχώρηση χρήσης αντλιοστασίων και αρδευτικών δικτύων χωρικής αρμοδιότητας της Τ.Κ. Νησίου στην υπό σύσταση αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που θα αποτελείται από τοπικούς χρήστες. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Έκδοση ψηφίσματος για την άμεση μεταφορά σε κατάλληλο χώρο της Μονάδας τεχνητού νεφρού Νοσοκομείου Έδεσσας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
13. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
14. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Λαχανόκηπου για το έτος 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ