Δύο συνεδριάσεις πρόκειται να πραγματοποιήσει, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας.
Η πρώτη, με ώρα έναρξης 18:00, έχει ως μοναδικό θέμα την « Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Σκύδρας, οικονομικού έτους 2013.

dimarxio skydras
Η δεύτερη συνεδρίαση, με ώρα έναρξης 19:00, συμπεριλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη είκοσι πέντε θέματα, που είναι τα εξής:
1)Αποδοχή ποσού 30.000€ από την Τράπεζα Ελλάδας, υποκατάστημα Έδεσσας, για το πρόγραμμα πρόληψης κι αντιμετώπισης ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. α΄& β ΄βαθμού, κι ορισμός της Δημάρχου ως υπολόγου.
2)Αποδοχή ποσού 60.000€ από την Τράπεζα Ελλάδας, υποκατάστημα Έδεσσας, για το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. περιοχής Ριζού», κι ορισμός της Δημάρχου ως υπολόγου.
3)Αποδοχή ποσού 38.973,59€ από την Τράπεζα Ελλάδας, υποκατάστημα Έδεσσας, για το έργο «Τηλεμετρικό δίκτυο παρακολούθησης του ύδατος για την ορθολογική διαχείριση της άρδευσης στο Δήμο Σκύδρας», κι ορισμός της Δημάρχου ως υπολόγου.
4)Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων κι αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014.
5)Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014.
6)Παραγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας.
7)Οικονομική ενίσχυση ενδεών.
8)Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
9)ΟρισμόςΔημοτικώνΣυμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων άνω των 5.869,41€ (κλήρωση).
10)Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων έως 5.869,41€ (κλήρωση).
11)ΟρισμόςΔημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (κλήρωση).
12)Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών των άρθρων 46 & 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
13)Αποζημίωση έκτασης, λόγω ρυμοτομικού σχεδίου Σκύδρας, στη Δέσποινα Αλεξίου – Τσανακτσίδου.
14)Καθορισμός τιμής μονάδας μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Σκύδρας για τον Παναγιώτη Τσιτλακίδη.
15)Καθορισμός τιμής μονάδας μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Σκύδρας για τον Ιωσήφ Τσιτλακίδη.
16)Συγρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια χρωμάτων.
17)Γνωμοδότηση επί της ένστασης που υποβλήθηκε κατά την Α΄ ανάρτηση του Β1 σταδίου της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης και αναθεώρησης οικισμών Δήμου Μενηίδας».
18)Ορθή επανάληψη της αρ.340/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
19)Ορθή επανάληψη της αρ.341/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
20)Παραχώρηση οικοπέδου της Τ.Κ. Σεβαστειανών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 284 του Ν.3852/2010 στον Φίλιππο Κερεγκιώτη.
21)Ορισμός μελών από τη μειοψηφία στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας.
22)Εκμίσθωση τμήματος από το αρ.526 χέρσο αγροτεμάχιο στη Δ.Κ. Σκύδρας.
23)Έγκριση της αρ.101/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σκύδρας για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.
24)Έγκριση της αρ.102/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σκύδρας για την απαγόρευση στάθμευσης στο χώρο μπροστά από το φαρμακείο της Παρασκευής Καμμένου στην Τ.Κ. Σεβαστειανών.
25)Παραχώρηση αίθουσας της Τ.Κ. Καλλίπολης στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Οι Απεσλήδες».