Τεράστια προσπάθεια και μάλιστα κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες καταβλήθηκε για την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης που αντιμετώπισε η Τοπική Κοινότητα Περαίας.
1035563Δίπλα στον εξαιρετικά δραστήριο και αποτελεσματικό Πρόεδρο του χωριού κ. Θεμιστοκλή Καρυδόπουλο, βρέθηκαν για άλλη μια φορά δραστήριοι πολίτες της Περαίας, που συνέβαλαν αποφασιστικά στην προσωρινή επίλυση του προβλήματος. Οι αδερφοί Μουτσογιάννη, ο Στράτος Βαλαβάνης, ο Θόδωρος Κακδής, ο Θανάσης Χαμσής, ο Μάρκος Μεγακλής και πολλοί άλλοι χωριανοί κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια ώστε να γίνει προσωρινή αποκατάσταση της υδροδότησης με αρδευτικό νερό, μέχρι να επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες την οριστική αποκατάσταση της βλάβης. Εφίσταται η προσοχή στους κατοίκους ότι το νερό δεν είναι πόσιμο και μέχρι την οριστική αποκατάσταση της βλάβης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τις οικιακές τους ανάγκες.
Ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. Δημήτρης Γιάννου μίλησε με τα θερμότερα λόγια για τους κατοίκους – εθελοντές, που αποδεικνύουν με τις πράξεις τους ότι είναι Πολίτες και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Άμεσος στόχος είναι η αξιοποίηση και δεύτερης γεώτρησης με πόσιμο νερό, που θα αποτελέσει εναλλακτική λύση μετά την οριστική διευθέτηση του τεχνικού προβλήματος της κύριας γεώτρησης.