Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 19.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

dimarxeio_edessa_6_0

1. Επικύρωση πρακτικών της 27ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2. Έγκριση της μελέτης του έργου “Αρδευτικό δίκτυο στην Τ.Κ. Πλατάνης” (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Έγκριση της μελέτης του έργου “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου” (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Έγκριση της μελέτης του έργου “Επένδυση υφιστάμενης λιμνοδεξαμενής Αγίας Φωτεινής” (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. για την αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
6. Aποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. και το “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας” (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
7. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Τ.Κ. Άγρα» στο Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” (Π.Α.Α. 2007-2013) και έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων που τη συνοδεύει (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
8. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 25/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός ενεργειακών υπευθύνων στα κτίρια ευθύνης του Δήμου» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
9. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10. 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11. 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
12. Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2014 από το Δημοτικό Συμβούλιο (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
13. Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή αποζημίωσης σε εργαζομένους του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
14. Οικονομική επιχορήγηση στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
15. Οικονομική επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ». (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
16. Οικονομική επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
18. Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
19. Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στον οικ. Προαστείου της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
20. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στον οικ. Κεσαρειανών της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
21. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, μέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 & 70 του Π.Δ. 28/1980 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
22. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών του Δήμου για το έτος 2015 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
23. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου για το έτος 2015 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
24. Παραλαβή της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης λιμνών Βεγορίτιδας – Πετρών (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
25. Έγκριση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση των έργων «Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Πλατάνης», «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου» και «Επένδυση υφιστάμενης λιμνοδεξαμενής Αγίας Φωτεινής» στο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER του άξονα 4 του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού).
26. Έγκριση του πρακτικού των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
27. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 61/2014 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
28. Λήψη απόφασης για καθορισμό αποζημίωσης στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
29. Επιλογή ημερομηνίας και χώρου ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής αρχής (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
30. Συγκρότηση Επιτροπής αστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
31. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ