Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Θ. Θεοδωρίδη και καθορίστηκε ο αριθμός των μετακλητών εργατών για την Π.Ε. Πέλλας
ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ
Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη, ο οποίος και προήδρευσε στη σύσκεψη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Κοινοπραξίες και Ενώσεις με θέμα τη διαδικασία καθορισμό του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας τη διετία 2015- 2016.
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή με τους τοπικούς φορείς είναι το ενδιάμεσο στάδιο πριν την έκδοση της εγκυκλίου για τον καθορισμό του αριθμού των μετακλητών εργατών για απασχόληση σε επιχειρήσεις της περιοχής μας. Ζητείται η γνώμη των Περιφερειών της Χώρας έτσι ώστε να καθοριστούν από κοινού με τους παραγωγικούς φορείς οι ανάγκες σε μετακλητό εργατικό δυναμικό.
Επίσης, ο κ. Θεοδωρίδης παρουσίασε συνοπτικά το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας της Πέλλας και τόνισε στους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των φορέων, την ανάγκη για συνεργασία, έτσι ώστε και μέσα από τις οργανώσεις και τις ομάδες παραγωγών ο πρωτογενής τομέας να αποτελέσει την ατμομηχανή της επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας.
Στη συνέχεια, ο Διευθυντής Ανάπτυξης κ. Δημόκριτος Μανδάλης ανέφερε τα τεχνικά στοιχεία της διαδικασίας και στάθηκε στα μικρά χρονικά περιθώρια που έχει η υπηρεσία ώστε να αποστείλει την εισήγησή της στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι εκπρόσωποι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συζήτηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα παρουσία του κ. Θεοδωρίδη και ανέφεραν τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε μετακλητούς εργάτες αλλά και το υψηλό κόστος μετάκλησης που ανέρχεται στα 370,00 € το δίμηνο.
Μετά το τέλος της συνάντησης συναποφασίστηκε ο αριθμός των πολιτών τρίτων χωρών που απαιτούνται για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για τη διετία 2015 -2016 και πρόκειται να εργαστούν ως μετακλητοί εργάτες γης, κτηνοτροφίας, εποχικής απασχόλησης ή με εξαρτημένη εργασία στην επικράτεια της Π.Ε. Πέλλας.
Τις επόμενες ημέρες, άμεσα, θα σταλούν τα αποτελέσματα της συνάντησης στους αρμόδιους φορείς για τη συνέχιση της διαδικασίας όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.