Την προμήθεια αξονικού τομογράφου CT64+ (εξήντα τεσσάρων τομών) για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Ο αξονικός τομογράφος θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), με το ποσό των 608.850 ευρώ (με ΦΠΑ) και ο κ. Τζιτζικώστας ενέκρινε τη συμβασιοποίηση του έργου.
ippokrateio
«Είναι σταθερός ο προσανατολισμός της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του εξοπλισμού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων, αναλόγως των αναγκών, αλλά και των διαθέσιμων κονδυλίων κυρίως μέσω του ΕΣΠΑ. Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο υλοποιούμε και ολοκληρώνουμε 63 έργα κτιριακής αναβάθμισης και εξοπλισμών σε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή είναι η δική μας συνεισφορά στον κρίσιμο τομέα της Υγείας.
Η πρόσβαση των συμπολιτών μας στο υπέρτατο κοινωνικό αγαθό της υγείας αποτελεί αποδεδειγμένα προτεραιότητά μας. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας εμπεδώνουν τον κοινωνικό μας πολιτισμό, σε μια περίοδο, μάλιστα, που ο τόπος μας το έχει περισσότερο ανάγκη. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και για μένα προσωπικά,  η στάση αυτή αποτελεί ηθική και πολιτική δέσμευση, ειδικά σε ό,τι αφορά στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, που αναγκάζονται να λειτουργούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω της κρίσης.
Η προμήθεια του σύγχρονης τεχνολογίας αξονικού τομογράφου αφενός θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τους συμπολίτες μας, αφετέρου θα διευκολύνει το σπουδαίο έργο του εξαιρετικού προσωπικού του Ιπποκράτειου», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.